Šaljive poeme

Ilija Okrugić Srijemac

U ovoj se knjizi prvi put u cjelini objelodanjuje pet šaljivih poema Ilije Okrugića: Bucanijada, Varoši-jada, Varadinijada, Pantina družina, te Na llijin rođendan. Tri poeme, koje svojim naslovima, na tragu, još, Govnaide Junija Palmotića, pa-rodijski aludiraju na slavne antičke epopeje, Bucanijada, Varošijada i Varadinijada, međusobno korespondiraju, zrcaleći, u većoj ili manjoj mjeri, ili tek kojim realističnim detaljem, životnu zbilju s nekadašnjeg biskupskog dvora u Đakovu, jer Okrugić je te svoje šaljive spjevove i napisao, želeći ih podariti, kao zabavno štivo, upravo ekskluzivnome krugu svojih prijatelja u, onda, još, Strossmaverovu sjedištu.

Bio – bibliografija

Ilija Okrugić – Srijemac (Srijemski Karlovci, 12. svibnja 1827. – Petrovaradin, 30. svibnja 1897.) bio je hrvatski književnik iz Srijema, hrvatski preporoditelj i svećenik.

Ilija Okrugić - SrijemacIlija Okrugić – Srijemac rodio se u činovničkoj obitelji. Osnovno i srednje školovanje stekao je u Srijemskim Karlovcima, studij bogoslovlja u Đakovu. Josip Juraj Strossmayer ga je zaredio za svećenika. Budući mu je Okrugić bio u prvom naraštaju zaređenika, stvorila se jedna veća bliskost prema Strossmayeru, što se odrazilo u Okrugićevim radovima. Bogoslužja je vršio kaokapelan i župnik u Zemunu, Kukujevcima, Sotu, Sarvašu, Levanjskoj Varoši, a bio je i prebendar u Đakovu, u stolnoj crkvi. Bio je pjesnik, a pisao je i drame. U zadnjem razdoblju svoga službovanja je u Petrovaradinu, od 1866. godine do svoje smrti. Imao je naslov opata sv. Dimitrija. Bio je sudionikom hrvatskoga narodnoga preporoda. U “Zori dalmatinskoj” Ante Kuzmanićai “Danici” Ljudevita Gaja je bio suradnik (pjesme, povijesne rasprave), ali i u ostalim hrvatskim tiskovinama.

Od 2010. godine Društvo književnika Vojvodine dodjeljuje nagradu za najbolju knjigu na hrvatskom jeziku koja nosi ime Ilije Okrugića Srijemca. Utemeljena je na poticaj hrvatskog književnikaPetka Vojnića Purčara. Ilija Okrugić-Srijemac autor je stihova vrlo poznate i često izvođene domoljubne pjesme, umjetničke popijevke “Domovini i ljubavi” koju je za glas i glasovir skladao Ivan Zajc

Djela: Glasinke, priredila i pogovorila prof. dr. sc. Jasna Melvinger, NIU Hrvatska riječ, 2007. str. 168

Tri povijesne drame (Miroslava iz 1853., Varadinka Mara iz 1887. i Petar Dojčin, varadinski ban iz 1891.), priredila i pogovorila Jasna Melvinger, NIU Hrvatska riječ, 2007., str. 345, Lirika, poezija, 2007., Šaljive poeme (Bucanijada, Varošijada, Varadinijada, Pantina družina i Na Ilijin rođendan), priredila i predgovorila prof. dr. sc. Jasna Melvinger, NIU Hrvatska riječ, 2010.