U sjenama ravnice

Aleksa Kokić

U sjenama ravnice 1Knjiga sabranih pjesama Alekse Kokića U sjenama ravnice, objavljuje se u povodu 100. obljetnice rođenja „pjesnika bunjevačkih bijelih salaša“. Nastala je radi cjelovitoga prikaza njegova pjesničkoga opusa – od ranih početaka 1928. do njegove smrti 1940. U knjizi sabranih pjesama Alekse Kokića nalaze se pjesme objavljene u knjigama Klasovi pjevaju (Zagreb 1936.),Zvona tihe radosti (Zagreb 1938.), Srebrno klasje (Subotica 1962.) i Prvijenci (Subotica 2010.), ali i one koje su objavljene u antologijama i periodici, kao i pjesme iz rukopisne ostavštine.

Zbirka sabranih pjesama Alekse Kokića na 512 stranica sadrži tri stotine dvadeset osam njegovih pjesama, te je kao takva daleko najcjelovitija. Unutar knjige, pjesme su podijeljene u dvije velike cjeline: „Čežnja za visinama“ i „Ravnica u sjenama srca“. Unutar prve cjeline, u kojoj su sabrane pjesme religiozne tematike, nalazi se pet tematskih podcjelina: „Tihe adoracije“, „Za tobom idem, Gospodine“, „Pjesme Mariji“, „Na svetost pozvani“ i „Radost blagdana“. Druga, pjesmama opsežnija cjelina, sadržava deset podcjelina: „Ravnica i klasovi pjevaju“, „Sa zemljom i salašima srasli“, „Na svoje mislim i oni mi pišu“, „Slike iz prirode“, „Titraji pravde“, „Domovini i o gradu pjevam“, „Svojem rodu“, „Velikanima svojega roda“, „Djeca u pjesmi“ i „Čestitke“. Pjesme unutar podcjelina slagane su po pjesničkoj kvaliteti i percepciji, odnosno prema jasnoći poetskog i ekspresivno-osjećajnog izričaja. Kod pojedinih se pjesama, osobito ukoliko su do sada bile u rukopisu i u ovoj se knjizi objavljuju po prvi put, uz naslov vezuje i zabilješka u kojoj se dodatno pojašnjava gdje je pronađena.

Osim popisa tiskanih djela Alekse Kokića, posthumno objavljenih knjiga, njegove zastupljenosti u antologijama i zbirkama pjesama, po prvi puta objavljeno je abecedno kazalo pjesama Alekse Kokića s podacima u kojim je sve knjigama i časopisima objavljena pojedina pjesma. Na kraju knjige nalazi se i abecedno kazalo knjiga, glasila i časopisa u kojima su objavljene Kokićeve pjesme u razdoblju od 1929. do 2013. godine te popis pseudonima pod kojima je objavljivao Aleksa Kokić. Knjigu je priredila je Željka Zelić.

Obljetnica   u povodu 100. Godina od rođenja rođenja Alekse Kokića

Bio-bibliografija

U sjenama ravnice 2Željka Zelić rođena je u Subotici 7. lipnja 1980. godine. Završila je studij novinarstva u Zagrebu, na Hrvatskim studijima. Zamjenica je glavnoga i odgovornoga urednika subotičkog “Zvonika”, suradnica je IKA-e – Informativne katoličke agencije, “Hrvatske riječi”, Radio-Subotice, Hrvatskog povijesnog portala, “Glasa koncila”, kalendara Subotičke Danice, članica Nakladničkog vijeća NIU Hrvatska riječ i Uredništva časopisa za književnost i umjetnost “Nova riječ” (Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata). Tajnica Hrvatskog društva katoličkih novinara sa sjedištem u Zagrebu bila je od 2003. do 2006. godine.

U književnosti se pojavila romanom “Bezdan”, koji joj je izašao u nakladi “Hrvatske riječi”. Šest godina poslije pojavljuje se sa zbirkom poezije koja je koncem 2013. objavljena u nakladi NIU “Hrvatska riječ” iz Subotice “intimna:Kronka srca”. Priredila je knjigu sabranih pjesama Alekse Kokića “U sjenama ravnice” koja je u povodu 100. obljetnice rođenja „pjesnika bunjevačkih bijelih salaša“ u nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata izašla u listopadu 2013. godine.