Osvijestiti vlastite korijene i kulturu

BEOGRAD – Da je prijeko potrebno i moguće mlade Hrvate koji žive u župama Beogradske nadbiskupije animirati, posvijestiti im njihove korijene i kulturu pokazao je projekt »Uključivanje mladih u Prvu Sinodu Beogradske nadbiskupije s ciljem osnaživanja hrvatskih korijena, povijesti, kulture i tradicije«.
Ovaj projekt, koji je financirao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svojem prrošlogodišnjem natječaju, imao je za cilj da angažira ovu skupinu kako bi u sredinama gdje su Hrvati i katolici izrazita manjina, otkrivali svoj identitet vrijednosti koje posjeduju, te kako te vrijednosti mogu inkorporirati u Crkvu i društvo u kojemu žive, s ciljem prosperiteta i napretka lokalne i globalne zajednice.

Udruga je kroz navedeni projekt uključila djecu i mlade u Prvu Sinodu Beogradske nadbiskupije s ciljem da svojim angažmanom doprinesu vjerskom i društvenom životu Beogradske nadbiskupije. Kroz program su otkrivali svoj identitet. Projekt je ostvaren u prostorima udruge.
»Zadovoljan sam odazivom djece i mladih, a posebno njihovom lucidnošću«, kaže župnik župe Krista Kralje u Beogradu i generalni vikar Beogradske nadbiskupije don Aleksandar Kovačević. »Smatram važnim da se djeca i mladi katolici umrežavaju, da se upoznaju i povezuju, jer na taj način će kao vjernici i kao članovi ovoga društva moći bolje ostvarivati potencijalne zajedničke projekte i aktivnosti, a udruga im upravo to omogućuje. Crkva uvijek okuplja vjernike, a udruga je u ovom slučaju pomoć Crkvi da se to ostvari kroz razne projekte i programe. Također je važno reći da je briga univerzalna, za sve vjernike i sve skupine i pripadnike raznih nacionalnosti, kojima se nude programi da očuvaju svoju tradiciju i uče o njoj«.
Velimir Martinović, teolog i profesor filozofije i religijskih znanosti koji je realizirao radionice u okviru ovoga projekta iz udruge Navis koja je realizirala ovaj projekt kaže da je ostvareno sedam tribina tijekom protekle godine, sve na području Beograda, u prostorijama ove najveće beogradske katoličke župe.
»Tribine i pripadajuće radionice su bile edukativne, kreative i likovne. Govorili smo o povijesti Hrvata, o njihovim korijenima, imali smo radionicu o obitelji, te o hrvatskome jeziku. Na likovnoj radionici pozabavili smo se simbolima grada Zagreba«, navodi Martinović konkretne projektne teme. »Razgovarali smo i o vrijednostima u Hrvata, o Hrvatskoj u Europskoj uniji, te o Božiću, budući da se dio radionica odvijao u predbožićnome vremenu«, kaže Martinović.
Don Aleksandar, uz konstataciju da je zadovoljan odazivom sudionika tribina, odgovara na naše pitanje zašto smatra da je važno da se mladi katolici Hrvati u župama Beogradske nadbiskupije informiraju o svojem podrijetlu i osnažuju glede potencijalnih zajedničkih aktivnosti.
»Da bi se mladi povezali i aktivirali u Crkvi i društvu potrebno ih je neprestano poticati, pozivati i uključivati u programe koje nudi udruga Navis, a zasigurno takvih programa ima. Kroz projekte će otkriti tko su, što im je činiti u društvu i na poseban način kako će kao vjernici odgovoriti na suvremene potrebe društva. Iz tog razloga dobro je da se i pojedine skupine vjernika katolika različitih nacionalnosti unutar crkve okupljaju, uče i usvajaju svoju kulturu, tradiciju i implementiraju je u društvu u kojemu žive kao bogatstvo različitosti u očuvanju jedinstva«, kaže on.

Župa Krista Kralja, u kojoj se nalazi i istoimena konkatedralna crkva Beogradske nadbiskupije, broji oko 2000 katolika, od kojih se oko 500 smatra aktivnima. Pitali smo našeg sugovornika kako se Hrvati u Beogradskoj nadbiskupiji mogu »izvući« iz jezične, vjerske i nacionalne asimilacije i kako ocjenjuje mogućnosti Crkve da im u tome pomogne. »Crkva pomaže svim vjernicima da ostanu u svojoj vjeri bez obzira u kojem okruženju žive i da li su većinski katolici ili nisu. Briga Crkve je trajna, upravo kroz redovnu euharistiju i kontakt s Crkvom vjernici mogu živjeti svoju vjeru i katolički identitet u društvu. Osim Crkve tu su također i druge organizacije i institucije, koje preko svojih programa i projekata pomažu vjernicima svih nacionalnosti da ostanu vjerni svojim korijenima«, kaže Kovačević.
Tema ovogodišnjeg projekta koji također financira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je umrežavanje i edukacija mladih Hrvata katolika Beogradske nadbiskupije. Provodit će se u prostorima udruge Navis, ali i na području cijele Beogradske nadbiskupije.