Priznanje ĽUDEVÍT MIČÁTEK

BEOGRAD – Da je prijeko potrebno i moguće mlade Hrvate koji žive u župama Beogradske nadbiskupije animirati, posvijestiti im njihove korijene i kulturu pokazao je projekt »Uključivanje mladih u Prvu Sinodu Beogradske nadbiskupije s ciljem osnaživanja hrvatskih korijena, povijesti, kulture i tradicije«.
Ovaj projekt, koji je financirao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svojem prrošlogodišnjem natječaju, imao je za cilj da angažira ovu skupinu kako bi u sredinama gdje su Hrvati i katolici izrazita manjina, otkrivali svoj identitet vrijednosti koje posjeduju, te kako te vrijednosti mogu inkorporirati u Crkvu i društvo u kojemu žive, s ciljem prosperiteta i napretka lokalne i globalne zajednice.

Udruga je kroz navedeni projekt uključila djecu i mlade u Prvu Sinodu Beogradske nadbiskupije s ciljem da svojim angažmanom doprinesu vjerskom i društvenom životu Beogradske nadbiskupije. Kroz program su otkrivali svoj identitet. Projekt je ostvaren u prostorima udruge.
»Zadovoljan sam odazivom djece i mladih, a posebno njihovom lucidnošću«, kaže župnik župe Krista Kralje u Beogradu i generalni vikar Beogradske nadbiskupije don Aleksandar Kovačević. »Smatram važnim da se djeca i mladi katolici umrežavaju, da se upoznaju i povezuju, jer na taj način će kao vjernici i kao članovi ovoga društva moći bolje ostvarivati potencijalne zajedničke projekte i aktivnosti, a udruga im upravo to omogućuje. Crkva uvijek okuplja vjernike, a udruga je u ovom slučaju pomoć Crkvi da se to ostvari kroz razne projekte i programe. Također je važno reći da je briga univerzalna, za sve vjernike i sve skupine i pripadnike raznih nacionalnosti, kojima se nude programi da očuvaju svoju tradiciju i uče o njoj«.
Velimir Martinović, teolog i profesor filozofije i religijskih znanosti koji je realizirao radionice u okviru ovoga projekta iz udruge Navis koja je realizirala ovaj projekt kaže da je ostvareno sedam tribina tijekom protekle godine, sve na području Beograda, u prostorijama ove najveće beogradske katoličke župe.
»Tribine i pripadajuće radionice su bile edukativne, kreative i likovne. Govorili smo o povijesti Hrvata, o njihovim korijenima, imali smo radionicu o obitelji, te o hrvatskome jeziku. Na likovnoj radionici pozabavili smo se simbolima grada Zagreba«, navodi Martinović konkretne projektne teme. »Razgovarali smo i o vrijednostima u Hrvata, o Hrvatskoj u Europskoj uniji, te o Božiću, budući da se dio radionica odvijao u predbožićnome vremenu«, kaže Martinović.
Don Aleksandar, uz konstataciju da je zadovoljan odazivom sudionika tribina, odgovara na naše pitanje zašto smatra da je važno da se mladi katolici Hrvati u župama Beogradske nadbiskupije informiraju o svojem podrijetlu i osnažuju glede potencijalnih zajedničkih aktivnosti.
»Da bi se mladi povezali i aktivirali u Crkvi i društvu potrebno ih je neprestano poticati, pozivati i uključivati u programe koje nudi udruga Navis, a zasigurno takvih programa ima. Kroz projekte će otkriti tko su, što im je činiti u društvu i na poseban način kako će kao vjernici odgovoriti na suvremene potrebe društva. Iz tog razloga dobro je da se i pojedine skupine vjernika katolika različitih nacionalnosti unutar crkve okupljaju, uče i usvajaju svoju kulturu, tradiciju i implementiraju je u društvu u kojemu žive kao bogatstvo različitosti u očuvanju jedinstva«, kaže on.

Župa Krista Kralja, u kojoj se nalazi i istoimena konkatedralna crkva Beogradske nadbiskupije, broji oko 2000 katolika, od kojih se oko 500 smatra aktivnima. Pitali smo našeg sugovornika kako se Hrvati u Beogradskoj nadbiskupiji mogu »izvući« iz jezične, vjerske i nacionalne asimilacije i kako ocjenjuje mogućnosti Crkve da im u tome pomogne. »Crkva pomaže svim vjernicima da ostanu u svojoj vjeri bez obzira u kojem okruženju žive i da li su većinski katolici ili nisu. Briga Crkve je trajna, upravo kroz redovnu euharistiju i kontakt s Crkvom vjernici mogu živjeti svoju vjeru i katolički identitet u društvu. Osim Crkve tu su također i druge organizacije i institucije, koje preko svojih programa i projekata pomažu vjernicima svih nacionalnosti da ostanu vjerni svojim korijenima«, kaže Kovačević.
Tema ovogodišnjeg projekta koji također financira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je umrežavanje i edukacija mladih Hrvata katolika Beogradske nadbiskupije. Provodit će se u prostorima udruge Navis, ali i na području cijele Beogradske nadbiskupije.

Priznanje ĽUDEVÍT MIČÁTEK

NOVI SAD- Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice upućuje javni poziv svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, za angažiranije i postignute rezultate u području zaštite ljudskih i manjinskih prava, unapređenja tolerancije, jednakosti i ravnopravnosti – Priznanje ĽUDEVÍT MIČÁTEK, koje se dodjeljuje za rezultate postignute u 2018. godini.
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu pokrajinskog priznanja u području ljudskih i manjinskih prava imaju pravne i fizičke osobe.
Pravo na pokrajinsko priznanje ima fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Prijedlog se dostavlja u pisanoj formi s obrazloženjem, podacima o kandidatu i rezultatima njegovog rada postignutim u 2018. godini.
Uz prijedlog, dostavlja se i odgovarajuća dokumentacija, koja se poslije odlučivanja o dodjeli pokrajinskog priznanja ne vraća predlagatelju.
Odluku o dodjeli pokrajinskog priznanja donosi Povjerenstvo za dodjelu Pokrajinske nagrade i pokrajinskih priznanja.
Podnositelji prijedloga obvezno dostavljaju sljedeću POTREBNU DOKUMENTACIJU:
1. Formular – prijedlog za dodjelu pokrajinskog priznanja u području ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ĽUDEVÍT MIČÁTEK, koje se dodjeljuje za izuzetne rezultate postignute u području ljudskih i manjinskih prava – preuzima se sa sajta www.puma.vojvodina.gov.rs,
2. Preslika osobne iskaznice, odnosno očitana osobna iskaznica za kandidata koji je fizička osoba, odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra za pravnu osobu, kao dokaz da je kandidat s prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine,
3. preslika potvrde o poreznom identifikacijskom broju – PIB-u – za pravne osobe,
4. dokaz o postignutim rezultatima u području ljudskih i manjinskih prava u 2018. godini,
5. Profesionalni životopis i
6. preslike NAJZNAČAJNIJIH nagrada i priznanja.
Rok i način dostave prijedloga: Javni Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu pokrajinskog priznanja u području ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ĽUDEVÍT MIČÁTEK traje 30 dana, odnosno do 7. listopada 2019. godine. Prijedlozi se dostavljaju poštom preporučeno s naznakom »Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu pokrajinskog priznanja u području ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ĽUDEVÍT MIČÁTEK, Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.
Pokrajinsko priznanje u oblasti ljudskih i manjinskih prava – ĽUDEVÍT MIČÁTEK, dodjeljuje se 10. prosinca 2019. godine.
Pokrajinsko priznanje dodjeljuje se u vidu diplome i u novčanom neto iznosu od 100.000 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, preko telefona 021/487-49-05 ili putem elektroničke pošte: erih.sedlar@vojvodina.gov.rs.