Pronatalitetna mjera Grada Subotice

Samo nekoliko gradova i općina u Srbiji može se pohvaliti pronatalitetnom mjerom besplatnih vrtića, a od 1. rujna na njihov popis bit će dodan i Grad Subotica. Na prijedlog gradonačelnika Stevana Bakića svih 4500 djece koja pohađaju gradsku predškolsku ustanovu Naša radost i vrtiće pri osnovnim školama u Đurđinu i Čantaviru bit će oslobođeno plaćanja, a sufinancirat će se i računi iz privatnih vrtića s 10.000 dinara. Ovo pravo u privatnim vrtićima stječu djeca čija su oba roditelja zaposlena, državljani su Srbije i imaju ukupni mjesečni prihod do 200.000 dinara.

»Stabilnim financijama, dobrom racionalizacijom proračunskih sredstava i postavljanjem prioriteta omogućili smo, tako, za više od 4500 naših najmlađih sugrađana besplatan boravak u vrtićima ‘Naše radosti’ uz sve druge socijalne usluge koje plaćamo na razini grada – od personalnih asistenata, do dnevnog boravka za djecu i mlade ometene u razvoju, usluge stanovanja uz podršku, kao i pomoć trudnicama i majkama za rođenje prvog djeteta«, kazao je gradonačelnik Subotice.

U Subotici je Grad do sada financirao 80 % iznosa troškova vrtića, a treće i svako sljedeće nije plaćalo ništa.

Prvu pronatalitetnu mjeru besplatnih vrtića u Srbiji uveo je Grad Zaječar još 2015., provodi je i Novi Sad, općina Ruma, Inđija, Beočin, Odžaci, Ljig i Raška, a od jeseni je najavljena i za općinu Kučevo i Grad Beograd.