Radovi na crkvi u Bajmaku

BAJMAK- Tajnik Subotičke biskupije vlč. Mirko Štefković kaže kako su crkve u biskupiji u boljem stanju nego prije 15-20 godina zato što su na puno crkava rađeni ozbiljniji radovi, ali i da svakako ima i onih koje čekaju na renoviranje

Na crkvi sv. Petra i Pavla u Bajmaku od početka ljeta postavljene su skele – radnici već četiri mjeseca saniraju dotrajali krov crkve. Prvobitan plan je bio zamijeniti cijeli krov, od čega se u međuvremenu odustalo zbog nedostatka sredstava.

»Kada su radnici skinuli ploče s dijela krova crkve, vidjeli su da je on u lošijem stanju nego što se mislilo. Zbog toga radovi idu sporije i neće se obnoviti cijeli krov, nego samo onaj najlošiji dio. Dijelovi krova su bili u toliko lošem stanju da se počela odronjavati crkva i cigle su padale, što je opasno jer se radilo o samom ulazu u crkvu i stazici pored koja je frekfentna, jer ju pješaci koriste kada idu na autobusko stajalište«, kaže župnik Zsolt Bende i navodi da je za kompletnu obnovu krova potrebno još pet-šest puta više novca nego što je dobiveno ove godine. Financijska sredstva za sanaciju krova bajmačka župa dugo pokušava dobiti, a ova su osigurana putem projekata iz Mađarske, Njemačke, Eurospke unije, a pare je dao i Grad Subotica.
Crkva u Bajmaku je izgrađena 1817. godine, a župnik kaže kako je cijela sazrela za obnovu.
»Osim krova, u najlošijem stanju je fasada. Problem je što je crkva jako velika i šta god da radimo, treba nam puno novca. Nastavit ćemo tražiti sredstva za obnovu kako bismo imali i dalje funkcionalnu i lijepu crkvu, što je važno jer ona zauzima središnji dio sela i glavna je asocijacija Bajmačanima na rodno mjesto«, kaže Bende i dodaje da se ponekada čini da se crkva obnavlja za muzej, jer ima sve manje ljudi.
Župa sv. Petra i Pavla okuplja oko 300 vjernika, a godišnje se obavi oko 40 krštenja i 60 sprovoda, no kako navodi žunik, sve do prije nekoliko godina broj sprovoda je bio i preko 100. Činjenica je to koju on obrazlaže drastičnim smanjenjem broja stanovnika Bajmaka, te kaže da ako nema stanovnika, nema tko ni umirati.

Osim bajmačke, tajnik Subotičke biskupije vlč. Mirko Štefković kaže da se ove godine odvijaju veliki radovi i na crkvi u Odžacima, gdje je zamijenjen cijeli krov i nova fasada, a radi se i na obnovi crkve u Beregu. Skele stoje i oko subotičke katedrale-bazilike, no kako kaže vlč. Štefković u radnoj grupi za koordinaciju i praćenje radova dogovoreno je da se ne daju informacije za medije dok ne bude donesena definitivna odluka oko projektnog rješenja obnove crkve.
Vlč. Štefković govori kako su crkve u biskupiji u boljem stanju nego prije 15-20 godina zato što su na puno crkava rađeni ozbiljniji radovi, ali i da svakako ima puno onih koje čekaju na renoviranje.
Kaže da biskupija nema toliko sredstava na raspolaganju da može formirati poseban fond za obnovu crkava, te da je ona ta koja posreduje u pribavljanju pomoći namijenjene dotičnoj župi i daje suglasnost.
Najviše sredstava za građevinske zahvate stiže iz Mađarske, Njemačke, Italije, Austrije i Amerike. Srbija također u ovu namjenu biskupiji izdvoji oko milijun dinara, a što se tiče Hrvatske vlč. Štefković kaže da podupiru projekte koji se tiču medija, ali ne i renoviranje crkava.