Burza rada

Adresa: Đure Đakovića 23

Burza rada je 1928. godine dobila tri prostorije u Ulici kralja Aleksandra 13, na današnjem Korzou. Sljedeće godine je preseljena u Harambašićevu ulicu 31. Arhitekt Vasa Stefanović je tijekom 1931/1933. godine izradio niz skica i idejnih rješenja za burzu rada. Javnoj burzi rada iz Novog Sada je 1934. godine poklonjeno gradsko zemljište na uglu ulica Đure Đakovića i Zmaj Jovine za podizanje Doma javne burze rada s radničkim skloništem, radničkom kuhinjom i radničkim domom. Središnja uprava za posredovanje rada, pri Ministarstvu socijalne politike i narodnog zdravlja, odobrila je nacrte za gradnju doma za smještaj podružnice burze rada i radničkog skloništa, ali se nije suglasila da u istoj zgradi bude kuhinja i prehrana nezaposlenih radnika. Umjesto ovih prostorija, predviđeno je da se u istoj zgradi smjeste socijalni hoteli i javno kupatilo za građanstvo Subotice.

Burza rada

Projekte Burze je izradio poznati arhitekt iz Novog Sada, Đorđe Tabaković 1935. godine. Nadzor nad radovima vršio je Vasa Stefanović, arhitekt Gradskog tehničkog odjela. Zgrada predstavlja prvi moderan javni objekt. Prve skice objekta uradio je Vasa Stefanović 1931-1933. godine. Već ove skice imaju moderne, svedene linije s vertikalnim i horizontalnim prozorskim trakama. Objekt je podignut 1937. godine, ima tri kata i predstavlja jedan od najmarkantnijih objekata moderne arhitekture. U suterenu je bilo predviđeno javno kupatilo, na prizemlju burza rada, a na katovima radničko prihvatilište sa sobama. Realiziran je skladan sklop kubičnih masa sa akcentom na kutnom bloku kojim je potenciran vertikalizam. Zgrada je evidentirana kao nepokretno kulturno dobro.

    

Natrag na Arhitekturu