LUTERANSKA CRKVA

Do prvog svjetskog rata Subotica je po konfesionalnoj strukturi bila preko 90% rimokatolička sredina. Uz pravoslavnu i judaističke zajednicu, koje su brojale 3 ­ 4% žitelja, vjerskoj šarenolikosti doprinijele su i zajednice evangelika oba obreda augusburškog (luterani) i helvetskog (reformanti). Luterani su s nešto više od 1000 sledbenka podigli 1899. godine podigli crkvu na zeljiste dobivenom od grada. Subotica je bila tolerantna sredina pa je 1913. godine odlučeno da pored Luteranske crkve bude asfalt umjesto keramita, da buka koju prave automobili ne bi remetila vjernike u njihomim obredima.

100000000000079800000A20EBB7D21DNatrag na Arhitekturu