Park Sanatorij

Đure Đakovića 21

Današnja Ekonomska srednja škola Bosa Milićević

Park Sanatorijum2Projektant jednokatnog sanatorija za dr Mirka Vilhajma bio je Franja Bede. Mada s elementima eklektike, ova je građevina podignuta 1929. godine, donijela je i neke nove ideje kako u postavci građevine tako u organizaciji prostora, oblikovanju i materijalizaciji. Neuobičajena lokacija zgrade na parceli sa dva bočna kubusa i uvučenim središnjim dijelom, daje novi kvalitet u formiranju ulice iu organizaciji prostora unutar građevine. Razigrane mase pročelja su odraz razuđenog horizontalnog gabarita građevine. Jedan krak sa ordinacijama se protezao u dubinu dvorišta, te ga na taj način dijelio na ekonomsko i elitno dvorište. U cijeloj koncepciji su još uvijek vidljivi ostaci akademskog metoda koji prije svega u poštivanju simetrije, naglašenoj i bogato dekorisanoj ulaznoj zoni, ravnoteži masa i otvora. Fasade su još uvijek obilovale dekorativnim elementima u vidu polukružno zasvedenih otvora, kaneliranih stupova i mansardnog krovišta. Zidno platno je bilo obrađivano nekom vrstom plemenitog žbuke. Danas se građevina nalazi u dobrom stanju, u njoj je smještena Ekonomska srednja škola.

Park Sanatorijum3    

Natrag na Arhitekturu