Sinagoga

Adresa: Trg Komora i Jakaba 6

Arhitekt: Deže Jakab, Marcel Komor

Sinagoga1Sinagoga u Subotici je sagrađena 1902. godine u stilu secesije, predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja. Sinagoga je izgrađena kao skladna monumentalna građevina po projektu budimpeštanskih arhitekata Marcela Komora (1868-1944) i Deže Jakaba (1864-1932), suradnika arhitekte Edena Lehner, tvorca mađarske varijante secesije. Kupola nad središnjim dijelom obogaćena je konstruktivnim inovacijama tako da počiva na željeznoj konstrukciji koju nosi osam željeznih stupova. Tri ulazna portala vode u narteks iznad koga je prostor za žene, a četiri stubišta na galeriju. U rješavanju fasada uočavaju se tri horizontalna pojasa: prvi – pojas ulaznih portala i horizontalne apside oko njih; drugi – u kome su zabat s glavnim Vitrazi iu kutovima dva niža tornja; treći – tambur kupole s dvostrukom kalotom. Korištena je opeka i bojena Zolnai keramika s kitnjastim ukrasima koji se temelje na mađarskim narodnim motivima. Sinagoga je prva građevina u Subotici podignuta s elementima mađarske varijante secesije, a istovremeno jedini židovski vjerski objekt s obilježjima ovog stilskog pravca, jedinstvena po središnjoj organizaciji, inženjersko i zanatsko remek djelo. Oblikovana je kao sveobuhvatno umjetničko djelo s jedinstveno riješenim eksterijerom, interijerom, mobilijarom i detaljima. Izuzetna prostorna koncepcija i konstrukcija objekta definirana je s osam čeličnih stupova koji nose osmougaona kupolu rešenu u vidu samonosive rabic opne, koja svojom monumentalnom ljepotom zaustavlja dah. Avangardna u kontruktivno, funkcionalnom i umjetničkom pogledu početkom 20. stoljeća, već krajem istog stoljeća započinje borbu za opstanak, koja i danas traje.

Dok je u osnovi relativno kompaktna, forme se u vertikalnom oblikovanju polako oslobađaju u igru zasebnih kubusa, a kulminira u središnjem dijelu gdje je svetište naglašeno kupolom. Stepenište vertikale su smještene u četiri zasebna kubusa pod četiri manje kupole, središnji ulaz je sa tri trolisni oblikovane atike, dok su četiri ulaza izdvojena za potrebe žena prema tadašnjim normama ponašanja. Svaka funkcionalna cjelina je istaknuta, obrubljena pilasti ili trakom od crvene fasade opeke, dok je baza naglašena sokl od umjetnog kamena, a iznad nje crvenom opekom. Između ovih traka upleteni reljefno urađeni ukrasi od terakote u vidu prepleta stiliziranih formi palmeta, vitica, srca, lala i ruža stvaraju skladno umjetničko djelo. Moćna kupola sinagoge, igrom geometrijskih motiva vještog prepleta zelenog, oker i plavog Zolnai crijepa izrasta iz razuđenog kubusa, dominira i objektom, i panoramom grada.

Svedena u koloritu i oblicima, igra ravnih površi, crvene opeke i terakota secesijskih motiva, u interijeru se razbuktava u razigrane oblike svodova i lukova sa oslikanim floralnim motivima, vatrenog kolorita stiliziranih narodnih motiva. Skladni floralni motivi ljiljana i ruže isprepleteni viticama i paunovim perom sa fasade se uvlače u interijer putem vitraja i zidnog slikarstva. Vitraži živih boja, umjetnički oblikovani u radionici miksu Rota, stvaraju posebnu čaroliju u ovom svetištu. Izuzetnu svjetlost i doživljaj unose četiri rozete sa izuvijanim viticama, listovima i srcima, karanfilima, ljiljanima i lalama nježnih tonova zelene, svijetlo ljubičaste, crvene, žute i plave boje. Cvetna ornamentika vitraja se razlijeva dalje po zidnom platnu upotpunjujući harmonički sliku prostora.

   

Natrag na Arhitekturu