SPOMEN SKULPTURA ”RUKE”

(Trg žrtava fašizma, Park Svete Tereze)

Spomen skulptura, koja prikazuje ruke, sklopljne u molitvu delo je Tibora Sarapka. Izvedena u bronzi, na rustično obrađenom kamenom postolju, deo je heterogene celine u dva dela, zapravo je detalj u spomen kompleksu, inkoporiran 2007. godine u postojeću, do tada jedinstvenu celinu monumentalnog spomenika, u sazvučju sa ranije postojećim urbanim okruženjem. Posvćena je Sepu Ferencu, Svešteniku i publicisti. Dimenzije Skulpture su 55 cm x 50 cm x 80 cm, a dimenzije postamenta 48cm x 60 cm x 83cm. Projektanti: mr Antun Rudinski diplomirani inžnjer arhitekture, Snežana Davidović diplomirani inženjer građevine i Tomislav Bašić Palković elektro inženjer. Skulptura se nalazi u sklopu platoa u obliku upisanog krsta sa česmom u preseku dva kraka. Celokupni kompleks spomenika predstavlja park u kome se nalazi spomenik Žrtvama fašističkog terora. Skulptura Ruke, postavljena je sa desne strane, prema crkvi Svete Tereze. Kompozicija, sa pločom, deluje kao nadgrobni beleg. Da nije ploče, mogli bi smo povezati drugi naziv ove skulpture (Katedrala) sa monumentalnom građevinom.

100000000000079800000A20B3E88771

Natrag na Arhitekturu