Stojkovićeva palača

Adresa: Trg Republike 10

Arhitektura: Geza Kocka

Sagrađena je krajem 18. stoljeća. Na ovome zemljištu se već 1799. godine nalazila spratna kuća, jedna od najstarijih u gradu, koja je pripadala Matijasu Vitmeseru. Sljedeći vlasnik je bio Jakov Lončarević, a 1838. godine udovica Jovana Milinovića, te zatim sin Stevan. Sljedeći vlasnici su bili Emil, Dušan i Antonije Stojković, a od 1895. godine trgovac Dušan Stojković, koji je i izvršio adaptaciju u stilu secesije. Fasada objekta je restaurirana 2012. godine.

Kako se u oblačenju, tako se i u arhitekturi pratila mda, kuće su dobivale nove fasade, presvlačile su se sukladno vladajućim stilskim pravcem. Jedna od prvih spratnih kuća u gradu krajem 18. stoljeća moćno se uzdizala nad prizemljištima palanke, međutim nakon sto godina, njena fasada postaje skromna i odudara od eklektičkog okruženja raskošnih palača.Početkom 20. stoljeća Stojkovićeva palača promijenila je svoj lik, prema projektima eklektičara Geze Kocke koji se tada prvi put otisnuo u secesijske vode. Splet cvjetnih motiva iznad prozora i impoznantna školjka koja pothvata kutni erker, kružni motivi izaobljene forme umjesto krutih, stvorili su interesantno secesijske sazvučje. Samo se dekoracija promijenila, zaobljene forme ublažile su stroge linije fasade, sve drugo ostalo je isto. ritam otvora, proporcije i suština.

U prizemlju palače su se nalazili dućani, a na katu raskošan stan vlasnika. Objekt je zadržao izvornu stambeno poslovnu funkciju do danas, ali su u interijeru izvršene određene izmjene.

Stojkoviceva palata1   

Natrag na Arhitekturu