Umjetnički pravci

Secesija ­ je stilski pravac u umjetnosti koji se javio kao reakcija na akademizam i eklekticizam zadnjih desetljeća 19. Stoljeća. Inspiriran prirodom, u arhitekturu, primijenjenu https://hr.wikipedia.org/wiki/Primijenjene_umjetnosti umjetnost, slikarstvo i kiparstvo unosi elegantnu profinjenost zakrivljenih i ornamentalnost plošnih linija (likovna umjetnost). On je želio “uljepšati” industrijsku proizvodnju, spojiti umjetnost i obrt, ukrasiti bezlične fasade zgrada. U pojedinim zemljama secesija se različito nazivala: u Francuskoj i Belgiji Art Nouveau, u Njemačkoj se zove Jugendstil, u Italiji Floreale ili Liberty (nazvan po londonskom dućanu koji je prodavao modernu dizajnerski robu proisteklu iz pokreta “Arts and Crafts”), u Velikoj Britaniji Modern Style, u Španjolskoj Modernismo, u Belgiji stil Coup de fuet ili Velde stil, u SAD­u je nastala kasnija inačica ­ Art Deco, a kod nas je poznatija pod Austrijskim nazivom – Secesija.

Bečka secesija­ je pokret u umjetnosti koji je nastao u Austriji, a doprinio je širenju Art nuvole. Formirana je 1897. od strane 19 bečkih umjetnika koji prije toga napuštaju originalnu državnu asocijaciju. Prvi predsjednik i glavni osnivač, bio je Gustav Klimt.

Barok – Arhitektura u baroku je krajnje dinamizirana. Pročelja su uznemirena i bogata stupovima, lukovima, nišama, volutama. Prepoznatljivi elementi su oval (elipsa), konkavnost i konveksnost, te opća razigranost zidnih masa i prostora. Stilski ova arhitektura slijedi nakon renesansne https://sh.wikipedia.org/wiki/Renesansna_arhitektura arhitekture i prethodi arhitekturi rokokoa.

Neogotika ­ je naziv za jedan pravac unutar stilskog razdoblja historicizma, koji je okvirno trajao od prve trećine do kraja 19.vijeka. Ukratko rečeno, neogotika je ponovno koristila gotičke elemente kod gradnje i opremanja potpuno novih objekata, a reflektirala se i na sve druge grane umjetnosti.

Eklektika ­ – Eklekticizam u umjetnosti je spajanje i miješanje raznih stilova ili “posuđivanje” elemenata jednog umjetničkog pravca u drugim pravcima. Većina današnje umjetnosti smatra se eklektičnom. Arhitektura ovog doba razvija se polovicom 19. stoljeća i usporedo se formira nova različita koncepcija i izraz koji je obeležavan kao secesija.

Natrag na Arhitekturu