Žurna sanacija krovišta crkve sv. Jurja

Nakon olujnog nevremena sredinom srpnja Demokratski savez Hrvata u Vovjodini apelirao je da se žurno reagira u slučaju šteta nastalih na crkvenim objektima koji se suštinski vežu za život i identitet Hrvata u Srbiji. O ovim su pitanjima, kako navode, razgovarali s predstavnicima Crkve te ponudili konkretnu pomoć i sudjelovali u njoj. Kako u stranci ističu, nakon mjesec i pol stanje je šareno, no župljani i župnici su uglavnom brzo djelovali u onome što se moglo učiniti. Crkva svetoga Jurja u Petrovaradinu pretrpjela je ozbiljna oštećenja krova a i taj se izazov, kako navode u DSHV-u, počeo rješavati.

»U srpanjskom nevremenu u dva je navrata, među ostalim, nastradala i crkva svetog Jurja u Petrovaradinu, sa samostanom, barokna ljepotica stara 322 godine, u kojoj je, uvijek se valja podsjetiti, kršten ban Jelačić. Krovište, koje je već bilo načeto, stradalo je najviše. Zbog velikih prijetnji da voda prodre u samu crkvu, gdje je gotovo završena obnova enterijera, već je izvršena žurna sanacija krovišta, koja je financirana iz interventnog fonda Pokrajinske vlade. Na redu je elaborat i premjer radova, nakon čega će, nadam se, uslijediti rekonstrukcija krova, hidroizolacija crkve i obnova baroknog pročelja, sukladno prijašnjim postignutim dogovorima. Ne zaboravimo da je ovaj spomenik kulture od višestrukog iznimnog za našu zajednicu«, objavio je Goran Kaurić na komunikacijskoj platformi X.

U DSHV-u navode kako će pratiti i obnovu ostalih objekata te načine financiranja te obnove.