Restauracija slamarskih radova u Muzeju Vojvodine

Slamarski odjel našeg Društva na čelu sa Jozefinom Skenderović, obavio je restauraciju predmeta od slame napravljenih polovicom prošlog stoljeća, koji su u vlasništvu Muzeja Vojvodine iz Novog Sada. Prema izjavi Jozefine Skenderović, najveći dio ovih predmeta potječe iz Tavankuta, a posebno su zanimljivi radovi autora Vece Ivkovića, koji je stvarao u periodu između dva svjetska rata, potom radovi A nice Balažević i Mare Ivković Ivandekić. Na posebno zanimanje stvaratelja u tehnici slame, naišle su krune koje je izradio, do sada ne toliko poznat i naivni umjetnik, Veco Ivković iz Tavankuta. Kako je pojasnila Jozefina Skenderović u pregovorima su i konkretni vidovi suradnje sa Muzejom Vojvodine u Novom Sadu.

kruna Vece Ivkovica 1kruna Vece Ivkovicapredmeti od slame