Rumunji u Vojvodini i Srbiji

U srcu Vojvodine, u Novom Sadu, pravno je uspostavljeno tijelo koje ima za cilj promicanje i zaštitu prava rumunjske nacionalne manjine u Srbiji. Nacionalni savjet rumunske nacionalne manjine (NSRNM), kako je službeno nazvan, igra ključnu ulogu u autonomiji ove manjinske zajednice u područjima kulture, obrazovanja, informiranja i službene uporabe rumunjskog jezika.

Ovo tijelo ne samo da predstavlja Rumunje u Republici Srbiji, već obuhvaća i one koji su identificirani kao Vlasi, neovisno o nomenklaturi koja im je povijesno dodijeljena. Posebno je značajno što je NSRNM usmjeren na ponovno ujedinjenje dviju frakcija koje su se razdvojile tijekom popisa stanovništva 2002. godine, a sada su ponovno spojene pod zajedničkim imenom koje se koristi u srpskom jeziku.

Vodstvo NSRNM čini 21 član, a na nedavnoj izvanrednoj skupštini birača izabran je novi sastav. Predsjedničku funkciju preuzela je Daniela Petrović iz Toraka, dok su ključne pozicije potpredsjednika podijeljene među istaknutim članovima iz različitih regija, što naglašava decentraliziran pristup i obuhvatnost djelovanja Savjeta. Raspodjela mjesta u Savjetu rezultat je izbora održanih 4. rujna 2004., gdje su birači imali priliku glasati za dva različita popisa kandidata. Interesantno je da se ovom prilikom odazvalo 255 birača, što ukazuje na visok stupanj angažiranosti rumunjske zajednice u Srbiji.

Savjet funkcionira kroz četiri specijalizirana odjela, svaki posvećen ključnom aspektu manjinskog života, uključujući obrazovanje, informiranje, kulturu i službenu upotrebu jezika. Uredima u Kladovu, Vršcu, Uzdinu i Toraku, NSRNM ima ambiciju postati ključni akter u očuvanju i promicanju rumunjske kulture i jezika u Srbiji.

Dodatni zamah ovom nastojanju dala je Beogradska deklaracija, potpisana 10. svibnja 2004., u kojoj su glavne rumunjske stranke, udruženja i organizacije izrazile želju za osnivanjem zajedničkog nacionalnog savjeta koji bi djelovao na sjeveru i jugu Dunava, čime je dodatno potvrđena inkluzivnost i jedinstvo rumunjske nacionalne manjine.

Uključivanje četiri predstavnika Rumunja/Vlaha iz Timočke oblasti u sastav Savjeta predstavlja povijesni korak ka integraciji i priznanju ove etničke zajednice, koja je sada prvi put zastupljena na ovako visokom nivou.

Nacionalni savjet rumunske nacionalne manjine je priznat od Ministarstva vanjskih poslova Rumunije i dio je „Pokrajinskog savjeta nacionalnih zajednica“ u Vojvodini, u kojem predsjednik NSRNM ima status člana.

 

Projekt  se realizira uz potporu Pokrajinskog tajništva za kulturu, informiranje i odnose s vjerskim zajednicama. Sadržaj ne odražava mišljenja i stavove financijera, već uređivačke koncepcije medija.