Utemeljenje prava na obrazovanje na hrvatskom jeziku

Razvoj sustava obrazovanja na hrvatskom jeziku prolazio je mnogo faza, od uspostavljanja manjinskih samouprava do današnjeg stupnja ostvarivanja ovog izuzetnog važnog manjiskog prava. Prvi udžbenici za nastavu na hrvatskom jeziku uvezeni su školske 2002./03. godine iz Republike Hrvatske i u vrlo kratkom roku dobivena su odobrenja za njihovu uporabu u nastavi. Tijekom narednih godina upotrebljavali su se udžbenici iz uvoza koje je u više navrata osigurala i financijski potpomogla “Školska knjiga” Zagreb. Godine koje su uslijedile donijele su nekoliko promjena Nastavnog plana i programa, što je rezultiralo da se Nastavni plan i program u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj sve manje poklapao. Tada se pojavila potreba za prevođenjem srpskih izdanja udžbenika na hrvatski jezik. Dvije nakladničke kuće koje su bile otvorene prihvatiti izazov izrade prijevoda udžbenika na hrvatskom jeziku bile su „Kreativni centar” i “Nova školska knjiga”.
Novi zakon o udžbenicima usvojen je 2016. godine i budući da je predviđao da troškove izrade udžbenika snose nakladničke kuće učenici su ostali bez cjelokupnog izdanja udžbenika u nakladi “Kreativnog centra”. Nadalje, Republika Srbija 2017. ulazi u proces kurikularne reforme čime se proces izrade udžbenika ponovno dovodi na početak.
2016. godine Akcijskim planom za nacionalne manjine u okviru Poglavlja 23, definira se obveza osiguravanja svih udžbenika i nastavnih sredstava predviđenih Planom udžbenika punom primjenom novog Zakona o udžbenicima. Nastavno na Akcijski plan, Hrvatsko nacionalno vijeće potpisalo je Memorandum o suradnji s Ministarstvom prosvjete, znanosti i tehnološkog razvitka Republike Srbije i Zavoda za izdavanje udžbenika, kojim su u naredne tri godine izrađeni svi nedostajući udžbenici i započet je proces izrade nacionalnih dodataka udžbenicima za osnovnu školu koji su značajni za hrvatsku nacionalnu zajednicu.
Pitanje srednjoškolskih udžbenika na žalost do 2020. nije bilo riješeno. Upotrebljavala su se izdanja iz Republike Hrvatske koja su se djelomično poklapala s Programima nastave i učenja Republike Srbije.
Otvaranjem Centra za niskotiražne udžbenike pri Zavodu za udžbenike i donošenjem novog Zakona o udžbenicima koji regulira tiskanje niskotiražnih udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine stekli su se uvjeti za tiskanje i srednjoškolskih udžbenika.
Hrvatska nacionalna manjina je uspjela ići u korak s reformom obrazovnog sustava Republike Srbije. Do školske 2020./2021. prevedeni su i odobreni, te stavljeni u uporabu svi udžbenici za 1., 2., 3., 5., 6., i 7. razred osnovne škole u suradnji s nakladničkom tvrtkom Bigz.
Tijekom 2020. g. započeta je izrada udžbenika za gimnaziju u suradnji s nakladničkim tvrtkama Klett, Novi Logos i Freska.

Projekt  se realizira uz potporu Pokrajinskog tajništva za kulturu, informiranje i odnose s vjerskim zajednicama. Sadržaj ne odražava mišljenja i stavove financijera, već uređivačke koncepcije medija.