Dani Balinta Vujkova (zbornik radova 2011. – 2012.)

Predgovor

Znanstveni skupovi u znaku književne kritike i hrvatskih velikana u Vojvodini

Sudionici stručnoga skupa na jedanaestim Danima Balinta Vujkova, održa-nim u listopadu 2012. godine, u svojim su zaključcima izrazili potrebu što hitnijeg tiskanja zbornika s radovima predstavljenim na skupovima 2011. i 2012. godine. Treći po redu zbornik upravo to i čini, donosi pristigle radove, njih devetnaest, čime se održava kontinuitet broja objavljenih radova u prva dva zbornika, desetak po godini. Praksa iz prethodnih broj eva, da u zborniku nisu zastupljeni svi radovi izloženi na skupovima, nastavlja se i u trećem zborniku, a nije nepoznata ni sličnim skupovima.

Tematski je broj radova relativno neujednačen, napose onaj vezan uz temu 2011., kada se uz stalnu temu vezanu uz djelo Balinta Vujkova tematizirala književna kritika Hrvata u Podunavlju. Manji broj radova o književnoj kritici samo potvrđuje njezinu podzastupljenost i potrebu još češćeg bavljenja njome te neće biti iznenađenje njezino moguće ponovljeno tematiziranje. Organizacijski odbor Dana Balinta Vujkova uključio je ovu, najveću književnu manifestaciju Hrvata u Vojvodini, u projekt obilježavanja stoljetnih obljetnica rođenja velikana knjige i riječi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Želeći dati svoj doprinos izgradnji kulture sjećanja, sudionici znanstvenoga skupa velik su broj radova posvetili osobama čije su se obljetnice rođenja slavile 2012. godine (Ante Evetović Miroljub, Ante Jakšić, Balint Vujkov, Ivan Kujundžić).

Prikupljeni radovi i ovoga puta pokazuju različitost kako u znanstvenoj razini, tako i u veličini i u stilsko-jezičnoj strukturi tekstova. Urednički je posao zahtijevao minimalno ujednačavanje tekstova uz napomenu da je autorima ostavljena sloboda u načinu navoclenja literature i bilješki uz tekst. Kako se uz već iskusna imena na skupovima okupljaju mlade snage, vjerujemo da se time ozbiljni koraci i pomaci u podamlađvanju književne tnanstvene. Jedan književno-znanstveni prostor matične domovine. Stoga su kriteriji za nastup na skupu nešto blaži jer se i time želi omogućiti dalji razvoj i napredak onima koji se bave očuvanjem književnosti, jezika i kulture hrvatske manjinske zajednice kako u Vojvodini tako i u državama u okruženju. Raduje nas sve veći broj sudionika skupa iz znanstvenih institucija čime se također podiže kvaliteta radova.

Objava trećega po redu zbornika radova sa znanstvenih skupova održanih na desetim i jedanaestim Danima Balinta Vujkova, danima hrvatske knjige i riječi, 2011.-2012., svojevrstan je doprinos očuvanju književno-jezičnog i kulturnog prostora Hrvata u Vojvodini ali i šre, u Podunavlju, otkuda redovito svake godine dolaze sudionici skupa.