Mali diplomat i drugi igrokazi (izbor: Katarina Čeliković)

Igrajmo se i glumimo

Zbirka igrokaza pod nazivom “Mali diplomat” sadrži trinaest igrokaza za djecu i mlade, koje je napisalo devet autora, različitih generacija. Knjige ovog tipa i inače su rijetke, a u Hrvata u Vojvodini ovo je prva zbirka dramskih tekstova pisana hrvatskim jezikom (osim standardnim jezikom, dijelom su pisani bunjevačkom i šokačkom ikavicom). Među igrokazima su ponuđene adaptacije poznatih bajki (Trnoružica Ive Prćića, Ivica i Marica Marije Šeremešić) ali pozornost privlače originalni igrokazi kojima će se napose radovati djeca u osnovnim školama i mjesnim udrugama kulture. Upravo iz ovakvih udruga dolaze i neki od autora tekstova koji i sami vrše važnu kulturnu misiju među svojim najmlađim članovima.

Neki su igrokazi utemeljeni na narodnim bajkama (Balinta Vujkova), u mnogima se pojavljuju likovi životinja, a često se u radnju uključuju i gledatelji. Igrokazi se lako mogu scenski uprizoriti te je stoga za očekivati da će ova zbirka biti poticajem brojim nadarenim “”malim glumcima” diljem Vojvodine, pa i šire, u istraživanju igre na pozornici. Upravo u glumačkoj igri djeca će razvijati svoju maštu i kreativnost i uživati u dramskom stvaralačkom činu.

Poticaj za ovu zbirku igrokaza dao je upravo nastup djece s uprizorenjem narodnih bajki i pripovjedaka, koje je zapisao Balint Vujkov, na Danima Balinta Vujkova — danima hrvatske knjige i riječi. Bogata književna baština dosad je bila u rukopisima ili u nedostupnim knjigama, a odsad poziva na igru i stvaranje, što je djeci svojstveno. Igrokazi će kroz scensku igru djeci biti pouka, poruka i vježbenica jezika i govora. Ono što se negdje izgubilo, u glumačkom će činu biti oživljeno.