Pupko i družina (Balint Vujkov)

Kao i prijašnjih godina, u izdanju Hrvatske čitaonice i Hrvatskog akademskog društva (edicija Slikovnice) u povodu ove manifestacije tiskana je knjiga koja sadrži ostvarenja iz bogatog sakupljačkog opusa Balinta Vujkova. Ove je godine objavljen naslov “Pupko i družina”, a knjigu prate i dva audio CD-a na kojima su snimljene spomenute bajke, a koje je kazivala Vujkovljeva praunuka Nevena Račić. Knjigu je ilustrirala dizajnerica Senka Skenderović iz Zadra, inače rodom iz Subotice.