Subotica 1918. – 1944. sveska III

UPUTSTVO ZA UPOTREBU BIBLIOGRAFIJE

Ova bibliografija nastavak je prvel i druge sveske Subotičke bibliografije. U ovom radu bavili smo se pretraživanjem i opisom subotičkih monografskih i periodičnih publikacija koje su objavljene u periodu od 1918. do 1944. godine. U izboru dokumenata držali smo se načela zastupljenih u prve dve sveske, a opisali smo isključivo ona izdanja koja smo lično pregledali i obradili. Obim obrađenih publikacija zahteva da se objave u dva dela. U prvom delu nalaze se svi samostalni, monografski dokumenti koji imaju najmanje četiri strane. Prevlađuju posebni otisci, brošure i knjige različitog broja strana. Drugi deo, u posebnoj knjizi, pruža pregled serijskih publikacija koje povremeno ili periodično izlaze: kalendara, časopisa i novina, različitih godišnjaka, školskih i drugih zvaničnih izveštaja. U opisu dokumenata u prvom delu sledimo preporuke Međunarodnog standardnog bibliografskog opisa monografskih publikacija ISBD(M). Na taj način želeli smo da obezbedimo mogućnost identifikovanja i odgovarajućeg klasifikovanja unetih dokumenata.

PODRUČJE NASLOVA I AUTORSTVA

Podaci o naslovu i autorstvu navedeni su u opisu prema načinu objavljivanja u određenom dokumentu. Imajući u vidu značaj podataka o autorima, u opis smo stavili i podatke o zvanjima, titulama, o struci i nazivu radnih mesta. Razrešenje pseudonima i inicijala nalazi se u uglastim zagradama pored navedenog imena iz publikacije. Ako u dokumentu nije navedena autorova uloga, a bez nje je podatak o autorstvu nejasan, objasnili smo u uglastoj zagradi. Podatak o pismu, latinici i ćirilici, naznačili smo upotrebom istih u opisu. Ako se isto delo pojavilo u latiničnom i ćiriličnom izdanju, kao odvojena publikacija, obrađeno je kao zasebno izdanje. U cilju što jasnijeg identifikovanja, imena autora smo u odrednici pisali u izvornom obliku, preuzimajući nacionalna bibliografska određenja, tj. srpska, mađarska i hrvatska. Redosled bibliografskih jedinica u ovom katalogu dat je abecedno (latinično), a unutar toga, po potrebi, hronološki.

IMPRESUM

Mesto izdavača i izdavač navedeni su u obliku koji stoji u dokumentu, u padežnom i izvornom obliku imena. Ako je to moglo da se ustanovi samo preko posrednih izvora podataka, onda je navedeno u uglastoj zagradi. U slučaju da je štampar istovremeno i izdavač (što nije redak slučaj), štamparija je navedena u području izdavača. Primedbe vezane za izdavača, autorska prava (copyright) i druge dozvole stavili smo u područje napomena.

SADRŽAJ DOKUMENATA U NAPOMENI

Opisujući dokumente, naročito one koji sadrže pesme, pripovetke, novele i druge kraće prozne radove, eseje, znanstvene rasprave i etnografske studije, a koji su vezani za timu Suboticu, u području napomena detaljno smo ispisali njihov sadržaj. Na taj način želeli smo detaljnije predstaviti sadržaj dokumenata. REGISTRI
Bibliografija je snabdevena registrima: autora, naslova, izdavača, štamparija i predmetnim odrednicama. Autorski registar sadrži iscrpne podatke o imenskoj građi. indrodzIltni Predmetni registar je trojezičan (na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku).