Bilježnica za povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata

Josip Temunović

Tri stoljeća trajemo na ovim područjima. Prvu brigu o nama vode franjevci Bosne Srebrene, a kasnije, sv. Ivana Kapistranskog. Oni o nama brinu pastoralno, kulturno i nacionalno. S nama žive, propovijedaju, poučavaju i zapisuju. U svom radu upućeni su isključivo na članove svoje provincije, jer drugih radnika nije bilo. Na njihov rad se oslanja djelovanje biskupijskog klera na čelu s Ivanom Antunovićem. On već uvida potrebu civila kao suradnika na preporoditeljskom radu, ali ih jednostavno nema, jer se tuži da za taj posao teško može naći nekog svećenika ili fratra, a civila nikako. No, svojim upornim i dugotrajnim radom osposobit će već i neke laike. Na djelo franjevaca i Antunovića oslanja se rad biskupa Lajče Budanovića. On je već posve svjestan da takav rad ne može uspjeti bez laičkih suradnika. Stoga zdušno radi na odgoju hrvatskih katoličkih intelektualaca i u tome ima zapažene uspjehe. Uz njegove ustanove i udruge za civile, kao što su Subotička matica i Zadužbina, kao materijalna potpora, okupit će se solidan broj laika suradnika osposobljenih za nacionalni i kulturni rad medu Bunjevcima i Šokcima.

Bio – bibliografija

Josip Temunović, (7. ožujka 1938. – 22- prosinac 2007.) rođen u Starom Žedniku, u obitelji Roke i Klare Temunović kao deseto dijete. Osmogodisnju naobrazbu stječe prvo u “Cvijinovoj skuli” a onda u “Kerskoj skuli”. Gimnaziju pohadja u Subotici i Djakovu. Filozofsko-teološki studij pohađa u Djakovu i zavrsava 1965. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1964. Kao svećenik djeluje u župi sv. Roka kao kapelan, zatim u Aleksandrovu, pa u Novom Sadu. Za upravitelja novoosnovane župe Sv. Kriza u Somboru dolazi 1969. Uz sv. Kriz upravlja župama u kolutove, Gakovu i povremeno somborskim filijalama sv. Nikole Tavelića i Imena Marijina u Nenadića. Nakon 16. godina provedenih u Somboru 1986. vraća se u Suboticu. Imenovan je knjižničar biskupijske knjiznice. Stanuje u svećeničkom domu Jozefinum i bavi se književnim i istraživačkim radom. Objavljuje 4 knjige. Autor je Salasarskih skica (poezija i proza), Subotičke matice i Zaduzbine biskupa Budanovića. Za tisak je spremio i Zbornik o životu i djelu biskupa Lajče Budanovića.