Na dvoru Pašinog Tune

Antun Kovač

Do danas se izvorni šokački govori, očuvali mahom među onima koji su sada već dobrano zagazili u treću životnu dob – oni još uvijek čuvaju njegove staroštokavske osobine, premda ne uvijek i sasvim dosljedno, nego uz uporabu i novoštokavskog. Srećom Šokci su, do danas, očuvali i mnoge svoje običaje, a sa njima i gotovo sve tradicionalne dijelove nošnje, oprave, mnoge kućanske i druge predmete – a radi toga i opise različitih pojava i stanja – što sa sobom povlači uporabu riječi i bogatstvo brojnih izraza! Svaka od tih riječi zvoni nam i opominje nas, traži od nas da je očuvamo i njegujemo kao dio realiteta koji ima svoje mjesto u cjelini hrvatskog jezika! I nije dovoljno te riječi i izraze samo zabilježiti i opisati u kakvu rječniku – premda su veliko blago hrvatskog jezikoslovlja i slavistike općenito – već ih treba danomice rabiti kako bi svaka od njih mogla zadržati svoj zvon, svoju melodiju i ritam, izgovor i naglaske, nepotrošenu poetičku snagu. Upravo onako, kako to čini Antun Kovač u ovoj zbirci pjesama, pjevajući o svijetu svojega djetinjstva i mladosti.

Bio – bibliografija

Antun Kovač PašinAntun Kovač Pašin (Bački Monoštor, 4. travnja 1945.), u rodnom mjestu završio pučku školu (1960.), Srednju tehničku građevinsku školu u Subotici (1964.), a na Višoj tehničkoj građevinskoj školi u Subotici apsolvirao (1967.), radio kao projektant za ceste u GP Dušan Staničkov do 1990. godine, te nastavio istu djelatnost u poduzeću Projektbiro, do kraja veljače 2009. godine. Sada je umirovljenik. Pjesme je objavljivao u listovima: – Glasilu građ. poduzeća Dušan Staničkov, Sombor (1972.- 1985.); – Miroljub, Sombor, (1997. – 2009.); – Hrvatska riječ, Subotica (2003. – 2004.); – Zvonik, Subotica 2003; – Mjesečnik HMI Matica, Zagreb 2005; Časopisima: Klasje naših ravni, 2003; Godišnjacima: Subotička Danica, Subotica, (2002. – 2008.); Zbornicima: – Monoštorska lirska traganja (1938.-1998.), 1999; – Raspleteni snovi, Rešetari, 2000; – Dukat ravnice, Sombor, 2003; – Lira naiva, Subotica (2003. – 2008.); – Svitanje riječi, Rešetari 2003; – Nad vremenom i ognjištem, Rešetari, 2004; – Domovinski smiješak u letu vremena, Rešetari 2005; – Harmonija u zemlji bodrića, Sombor, 2005; – Šokačka čitanka, Osijek 2006; – Dodiri, odlasci, Rešetari 2006; – Odbljesci kruga, Rešetari 2007; – Uz rub vremena, Rešetari 2008; – Tragovi sjećanja, Sombor, 2008. Za svoje pjesničke ostvaraje dobio je: Drugu nagradu na natječaju za «najlipču preljsku pismu Velikog prela 2007. godine» u Subotici, sa pjesmom: Iđe niko, nosi ništa i Prva nagrada na tradicionalnoj manifestaciji «Šokačko veče 2008. godine» u Sonti, na natječaju za «najlipšu pjesmu pisanu šokačkom ikavicom», sa pjesmom Salaš na spratu.