Šokica pripovida

Ruža Silađev

Prva objavljena knjiga Ruže Silađev, etnografska zbirka dijalekatnih proza Divani iz Sonte, tiskana je 2007. u nakladi NIU Hrvatska riječ iz Subotice. Ta je knjiga u lokalnoj zajednici, ali i šire, postala pravi bestseler, pa je ubrzo objavljeno i novo izdanje. Rukopis nove knjige Ruže Silađev, naslovljen Šokica pripovida, svojevrsni je nastavak prve knjige, ali ne u potpunosti. Veći dio ove nove knjige sadrži autoričine tekstove na dijalektu koji su tematski vezani uz blagdanske običaje te ostale običaje i tradiciju, uključujući i različita pučka vjerovanja. Druga skupina dijalekatnih proznih priloga uglavnom je motivirana autoričinim sjećanjima na relativno novije događaje. Neke su od tih proza tek kratke crtice anegdotalnoga tipa, vrlo privlačnoga suvremenomu čitatelju, Ta skupina dijalekatnih tekstova također je svojevrsni nastavak prve knjige. Novost u ovoj drugoj knjizi predstavljaju narodne kratke proze iz Sonte, naravno na dijalektu, koje je Ruža Silađev zapisala od pučkih kazivača. U tom nam se dijelu knjige R. Silađev predstavlja kao sakupljačica narodnih proza koja uvijek točno navodi ime kazivača / kazivačice. Knjiga sadržava i jedan onomastički dodatak, tj. popis nadimaka u Sonti. Kako bi se širem čitateljstvu omogućilo lakše razumijevanje dijalekatnih proznih tekstova, autorica je sastavila «tumač manje poznatih riječi i izraza». Objavljivanje ovoga rukopisa s nestrpljenjem očekuju svi ljubitelji osebujnoga spisateljskoga stila Ruže Silađev, jer ih impresionirala kvalitetom naracije u svojoj prvoj knjizi. Budući da je riječ o autorici koja već ima svoju vjernu čitateljsku publiku, preporučujem tiskanje ove njezine nove knjige.

Bio – bibliografija

Ruža SilađevRuža Silađev (1949.) je hrvatska književnica iz Vojvodine iz Sonte. Suradnica je novina “Zvonik” Piše kratku prozu i pjesme, uglavnom objavljene u “Zvoniku”. U svom radu se bavila Šokcima, šokačkom obitelji i šokačkim običajima. Njenu djelo: “Divani iz Sonte” spada u djela sakupljene hrvatske narodne baštine. Kako je istaknuto na predstavljanju te knjige u Sonti, “o povijesnom značaju knjige za podunavske Hrvate-Šokce, za koje je ovaj naslov prekretnica, jer je prva uopće objavljena na ikavici Šokaca s ove strane Dunava”. Drugu knjigu “Šokica pripovida”, autorica je objavila u prosincu 2011.godine. Drugo djelo je svojevrsni nastavak prve knjige uz dodatak izvornih sonćanskih bajki, proširenog rječnika i liste sonćanskih nadimaka sa prezimenima. Djela kratke proze su joj objavljena u Hrvatskoj riječi, Zvoniku, Ćupriji na Jasenici, Klasju naših ravni, Glasu ravnice, Subotičkoj Danici, Šokadiji i Šokcima u šokačkoj riči 2007.godine., Isteru, Glasu komune i Hrcku. Pjesme je objavila u Zbornicima pjesničkih susreta u Rešetarima 2009., 2010. i 2011.godine, i Zbornicima Lire naive od 2007.godine na dalje.

Zagovornicom je starog sačuvanog govora šokačkih Hrvata. Djela je napisala starohrvatskim akutom. Članica je literarne sekcije KPZH Šokadija iz Sonte.

Djela: Divani iz Sonte (kratka proza) – 2007. godine, Šokica pripovida (kratka proza) – 2011. godine.