U izmučenim riječima

Vojislav Sekelj

Najnovija zbirka pjesama U izmučenim riječima opet je napisana na suvremenom hrvatskom standardnom jeziku. Tako knjiga Rič fali u okviru Sekeljeva književnoga opusa predstavlja jedinstven izlet u sfere dijalekatne književnosti.

Dobar poznavatelj Sekeljevih književnih djela nerijetko ostaje zatečen višeslojnošću njego-va poetskoga izričaja. Sekeljevo je stvaralaštvo upravo prepoznatljivo po tom što ga je moguće iščitavati na više načina. To je dominantna značajka i njegove knjige naslovljene U izmučenim riječima, pa je izbor jednoga od mogućih pristupa toj pjesničkoj zbirci uvijek i nedvojbeno subjektivan.

Knjiga pjesama U izmučenim riječima sastoji se od triju tematskih cjelina naslovljenih: Homer izbora imao nije, zatim U gluho, nijemo neko doba riječi i Tuga poput piga.

Već na početku prve tematske cjeline, pjesnik na sarkastičan način naznačuje koliko je malen interes suvremenoga čovjeka za poeziju: Izdao sam nekoliko zbirki pjesama među kojima najpoznatija je ona još nenapisana.

Bio – bibliografija

Vojislav SekeljVojislav Sekelj (Subotica, 1946.), piše poeziju, romane, poetske drame, književnu kritiku i publicistička djela. Radio je kao profesor u subotičkoj Željezničkoj industrijskoj školi, bio je dopisnik Hine i hrvatskog radija iz Subotice, član uredništva časopisa Matice hrvatske iz Subotice Klasje naših ravni«. Pokrenuo je i uređivao dvotjednik »Žig«, a aktualni je urednik glasila Demokratskog sveza Hrvata u Vojvodini »Glas ravnice«. Krešimir Nemec ga je uvrstio u antologiju hrvatskoga romana 1945.-2000. Dijelovi iz njegovog opusa prevođeni su na više jezika. Nagradu »Emerik Pavić«za najbolju knjigu za 2011. godinu, koju dodjeljuje Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, dobio je za knjigu »Kako se branilo dostojanstvo«.

Djela: – »Djetinjstvo« (poezija, 1972.); – »Sad znadeš sve« (poezija, 1979.); – »Daleka zvona« (roman, 1983.); »Poljubac izdaje« (poezija, 1988.); – »23 kritike« (književna« kritika, 1988.); – »Rič fali« (poezija, 1991., 1993., 2003.); – »Uzmi dodaj« (roman, 2002.); – »U izmučenim riječima« (poezija, 2005., i 2008.), »MMV« (poezija, 2005.), »Kako se branilo dostojanstvo« (publicistika, 2011.), »Životopis jedne sjene « (poezija, 2013)