Upoznavanje

Stjepan Bartoš

Knjiga pod naslovom Upoznavanje sadrži tridesetak proznih cjelina koje predstavljaju zanimljiv žanrovski spoj lucidnog pripovijedanja i dobro odabranih likova, a svjedoče o našem vremenu budući da odaju zgusnutu povijesti suvremenosti. Birajući narativne situacije mahom iz vlastita okruženja pisac se, ipak, promišljeno kloni težine jake teme – ne spominju se ratovi, revolucije, društveni preokreti, posljedice sraza nacionalne mitologije i sveopćega ludila, lijevih i desnih političkih batrganja, spoticanja i bedastoća – naš se autor radije usredotočuje na pojedinosti iz čovjekove svakodnevice, radoznalo osluškuje njegov grozničav šapat, nastoji čuti pojedinca i razabrati njegov govor, ne rijetko isprekidan i ne baš uvijek razumljiv, pogotovu ako je krik. Svaki čovjek mora imati nekakvo lice, makar će se za poneke ispostaviti kako je ono tek – maska.

Bio – bibliografija

Stjepan Bartoš (Srijemska Mitrovica, 24. prosinca 1960.), prozni i dramski pisac, mlađeg naraštaja. Od 1970. živi u Novom Sadu, završio je Ekonomski fakultet. Napisao je više desetaka priča, kazališnih drama i nekoliko TV-drama. Pripovijetke i drame objavljivao u Klasju naših ravni, Natronu i dr. Do sada su mu tiskane dvije knjige drama i knjiga pripovjedaka, u njima traga za uporištem koje danomice traže njegovi suvremenici u ovom podneblju. Sudari sa svijetom sa svijetom što okružuje Bartoševe junake nisu samo posljedica rata i duhovnog razaranja, već se oni doimaju i žrtvama vlastitih zabluda i samozavaravanja, a život koji vode prolazi im prazno i beznadno. Iziskuje pretjerana odricanja, a zauzvrat ne donosi ništa vrijedno, pouzdano i trajno.

Djela: – Drame, Novi Sad 2006; – Upoznavanje, Subotica, 2007; Igre opasnih pojedinosti, Subotica, 2010.; Kuća koja plovi, Subotica, 2011.