Životopis jedne sjene

Vojislav Sekelj

Zbirka pjesama subotičkog književnika Vojislava Sekelja, pomalo intrigantno naslovljena, „Životopis jedne sjene“, sadrži šezdesetak pjesama slobodnoga stiha. One se tematski okupljaju u jednu pjesničku suvislu cijelinu oko fenomena sjene – tog nijemog i vjernog odslika svakog, u prostoru ozbiljenog, bića. Riječ je, inače, o izuzetno raritetnom objektu lirskih obradbi, a u Sekelja je vlastita sjena glavni predmet pjesničkih zahvata. Lirski subjekt, naime, u ovim pjesmama – solilokvijima ulazi u kreativnu komunikaciju s, takovrsno određenim, odbljeskom sebe. I u tom, nimalo jednostavnom, poetski usadrženom razgovoru sa svojim ne previše poznatim sobom, koji ga usto stalno prati, Sekelj klasičnim literarnim postupcima u pjesmama stvara cijelu lepezu motivskih i sadržajnih sastavnica – od raskošnih intimističkih dijelova s lirskim prosedeom pa do strastvenih dijaloga o društvenim aktualijama i velikim raspravama o filozofskim pitanjima. Idejna, pak, potka koja prožima cijeli ovaj poetski ustrojen svijet dolazi iz svjetonazora umne, no rezignirane osobe. Naime, osjetljivost na gorčine svijeta i stanovita ranjivost na grubosti života, svoj posljedak u Sekelja imaju u rezignaciji, iz čega onda lirski subjekt crpi literarne prijepise svojih raspoloženja i refleksija o svijetu i životu, koji skončavaju u pjesmama.

Bio – bibliografija

Vojislav SekeljVojislav Sekelj (Subotica, 1946.), piše poeziju, romane, poetske drame, književnu kritiku i publicistička djela. Radio je kao profesor u subotičkoj Željezničkoj industrijskoj školi, bio je dopisnik Hine i hrvatskog radija iz Subotice, član uredništva časopisa Matice hrvatske iz Subotice Klasje naših ravni«. Pokrenuo je i uređivao dvotjednik “Žig”, a aktualni je urednik glasila Demokratskog sveza Hrvata u Vojvodini “Glas ravnice”. Krešimir Nemec ga je uvrstio u antologiju hrvatskoga romana 1945.-2000. Dijelovi iz njegovog opusa prevođeni su na više jezika. Nagradu “Emerik Pavić” za najbolju knjigu za 2011. godinu, koju dodjeljuje Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, dobio je za knjigu “Kako se branilo dostojanstvo”.

Djela: – “Djetinjstvo” (poezija, 1972.); – “Sad znadeš sve” (poezija, 1979.); – “Daleka zvona” (roman, 1983.); “Poljubac izdaje” (poezija, 1988.); – “23 kritike” (književna kritika, 1988.); – “Rič fali” (poezija, 1991., 1993., 2003.); – “Uzmi dodaj” (roman, 2002.); – “U izmučenim riječima” (poezija, 2005., i 2008.), “MMV” (poezija, 2005.), “Kako se branilo dostojanstvo” (publicistika, 2011.), “Životopis jedne sjene” (poezija, 2013).