Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

ZZKVH_LOGO2Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je prva profesionalna ustanova u kulturi vojvođanskih Hrvata osnovana Odlukom Skupštine AP Vojvodine od 10. ožujka 2008. godine i odlukom Nacionalnog vijeća hrvatske nacionalne manjine od 29. ožujka 2008. godine, radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulture hrvatske manjinske zajednice u Vojvodini. Temeljna programska misija Zavoda određena osnivačkim aktom sadržana je u sljedećem: rad na znanstvenim, stručnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima u području kulture, umjetnosti i znanosti vojvođanskih Hrvata, zatim rad u području bibliografije i arhivistike, menadžmentu i edukaciji u kulturi i, na kraju, u poticanju, organiziranju i priređivanju kulturne produkcije hrvatske manjinske zajednice u Vojvodini. Zavod_ObjekatZavod razvija međunarodnu suradnju u području znanosti, kulture i umjetnosti vojvođanskih Hrvata radi unapređivanja i razvijanja međunarodne kulturne suradnje hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini sa svojom matičnom zemljom i susjednim zemljama, kao i s Euroregijom »Dunav-Kereš-Maroš-Tisa« (DKMT); podunavskim zemljama Jugoistočne Europe i drugim zemljama Europe i svijeta, i to: razmjenom gostovanja kazališnih, glazbenih, likovnih izložbi i folklornih ansambala; razmjenom stručnjaka, stvaralaca i umjetnika; razmjenom knjiga, časopisa, kompakt-diskova i drugih publikacija; razmjenom izložbi; organiziranjem znanstvenih i stručnih simpozija, skupova i seminara u području kulture i umjetnosti.