Izazovi – sabiranja, sumjeravanja, tumačenja

Tomislav Žigmanov

Knjiga Tomislava Žigmanova “Izazovi – sabiranja, sumjeravanja i tumačenja” studije i ogledi o knjiškim i književnim temama hrvatskoga istočnog zagraničja ukazuje na koji način treba čitati hrvatsku književnost i izvan čvrstih, administrativnih granica Hrvatske. Vojvodina je kulturološki prostor u kojemu se prepoznaju areali hrvatske pismenosti u kojoj je moguće pronaći nacionalno-poetičke ambleme putem kojih ona može biti upisana u liniju kontinuiteta pripadnosti domicilnoj matrici. Knjigu čine tekstovi (znanstvene studije, rasprave, eseji, kritike) koje je autor objavljivao  u posljednjih desetak godina, podijeljena je ona u tri poglavlja (Prinosi sabiranju; Prinosi sumjeravanjima; Izazovi tumačenja – književno-esejistički i filozofski pristupi) a rezultat je, kako piše u Predgovoru, “kontinuirana nastojanja na planu reflektiranja povijesti, procesa  i događaja unutar kulturnog prostora Hrvata u Vojvodini koji se odnose na fenomen knjige i književnosti”.

Izazovi 1

Bio-bibliografija

Tomislav Žigmanov rodio se je u Tavankutu 12. travnja 1967. godine. Osnovnu školu je pohađao u Tavankutu, a u obližnjoj Subotici srednju školu. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gdje je diplomirao na grupi filozofija. Član je Društva hrvatskih književnika, Društva književnika Vojvodine i Hrvatskog filozofskog društva. Pjesnik, prozaik, esejist, profesor filozofije, ravnatelj “Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata ” u Subotici, i dobitnik nagrade “Črnja “na V. danima eseja u listopadu 2007. godine u Puli, za najbolju knjigu eseja “Minimum in maximise”.  Izazovi 2Njegove pjesme objavljene su u “Antologiji poezije pjesnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Srbiji ” pod nazivom “Trajnik”, koju je priredio pjesnik i akademik Risto Vasilevski. Tomislav Žigmanov je sam sačinio izbor pjesama hrvatskih pjesnika, napisavši kratak predgovor i sastavivši biografske podatke o njima, opredelivši se pritom za prikaz suvremene hrvatske poezije. Knjiga Tomislava Žigmanova “Hrvati u Vojvodini danas: traganje za identitetom ” predstavljena je u “Hrvatskoj matici iseljenika” u Zagrebu, 2. veljače 2007. godine.

Prilikom trećeg po redu “Književnog prela” održanog 20. veljače, u Hrvatskom kulturnom centru” Bunjevačko kolo “, u organizaciji “Hrvatske čitaonice” predstavljene su tri knjige i to na tri različita multimedijalna načina, između ostalog predstavljen je i filmski uredak Rajka Ljubića pod nazivom “Sve arende u sluge Ente”, snimljen po pripovijesti iz knjige Tomislava Žigmanova “Prid svitom – saga o svitu koji nestaje “.

Djela:

1. Kniževna: Raskrivanja (knjiga refleksivnih stihova), Efemerije svakodnevlja, Bunjevački blues (knjiga stihova) 2002. , Bez svlak mraka, poema, 2005. , Minimum in maximise – Zapisi s ruba o nerubnome (knjiga filozofskih eseja), 2007., Prid svitom – saga o svitu koji nestaje, prozni monolozi, 2008. (pisana na bunjevačkoj ikavici)

2. Znanstvena: Bibliografija Hrvata u Vojvodini 1990. – 2002., 2005., Hrvati u Vojvodini danas: traganje za identitetom, 2007. , Hrvati u Vojvodini u povijesti i sadašnjosti – osnovne činjenice, 2009. (grafički dizajnirao Darko Vuković [25]) (suautor s Marijom Barom), Osvajanje slobode – Hrvati u Vojvodini deset godina nakon listopadskog prevrata 2000., 2011.