Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : Pasionska baština Hrvata u Podunavlju

Pasionska baština Hrvata 1„Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : Pasionska baština Hrvata u Podunavlju“, predstavlja zbornik radova s IX. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine koji je održan od 10. do 13. svibnja 2012. godine u Zagrebu i Somboru, u suorganizaciji udruge „Urbani Šokci“ i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Prvi dio zbornika je povijesni i donosi radove koji se odnose na povijest podunavskih Hrvata, govore o njihovom doseljavanju i naseljavanju na to područje i njihovim progonima i migracijama, zatim drugi dio zbornika su radovi o pasionskoj baštini u njihovoj književnosti: križni putovi, pučka blagdanska imena, korizmene propovijedi, i treći dio su radovi o njihovim crkvenim i pučkim korizmenim napjevima, s uvrštenim pjesmama i napjevima i nekim poznatim imenima Hrvata glazbenika iz toga kraja.

Ukupno je 29 znanstvenih radova na 500 stranica zbornika, a neki od autora tih radova su prof. dr. Ivan Balta, prof. dr. Adalbert Rebić, Zdravka Bušić, prof. Tomislav Žigmanov, prof. Katarina Čeliković, dr. Sanja Vulić i drugi. Na kraju je putopis Smiljane Šunde.

Dvadeset i sedam znanstvenih i stručnih radova na tematiku iz pasionske baštine, koje prate sažeci na hrvatskom i engleskom jeziku, objavljeno je u nekoliko tematskoznanstvenih cjelina („Povijest“, „Književnost“ i „Muzikologija“), što znači da je Zbornik interdisciplinarni po naravi. Zbornik sadrži još i „Predgovor“ urednika mr. sc. Joze Čikeša te putopis Smiljane Šunde „Hej salaši… (ili: oko simpozija Pasionska baština, Sombor – svibanj 2012.)“ (str. 477-492) i foto zapis Stjepana Pepeljnjaka (str. 493-500).