Stručni kolokviji, manifestacije i obljetnice

Zavod ostvaruje svoju misiju kulturnim, znanstvenim i umjetničkim djelovanjima na planu: istraživanja, mapiranja, evaluacije, valorizacije, memoriranja, arhiviranja, sistematiziranja, produkcije, edukacije i savjetovanja:

  1. u područjima kulturne baštine, tradicijske kulture i uopće povijesnoga nasljeđa
  2. u odnosu na suvremeno stanje i potrebe u kulturi vojvođanskih Hrvata.

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata u svom djelovanju osim nakladničke djelatnosti vrši:

  • osmišljavanje i realiziranje znanstvenih istraživanja (povijest, kulturologija, etnologija, sociologija, psihologija, politologija, - demografija, filologija i sl.);
  • organizira znanstvene skupove i stručne rasprave;bibliografski obrađuje knjiške građe i periodike;
  • priređivanje kulturnih događaja;
  • brine i promovira kulturno nasljeđe i suvremeno stvaralaštvo, napose u segmentima koji danas nisu vidljivi;
  • programski okupljanja znanstvenu i kulturnu elitu;
  • osnaživanje amaterizma hrvatske nacionalne zajednice u AP Vojvodini;
  • stručno usavršavanje i obrazovanje, organiziranje seminara, edukacijskih radionica i kampova.
 

SKMO_Prime

Kao posljedica djelovanja Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, već nakon pet godina svog postojanja ima pozamašan broj reprezentativnih kulturnih i znanstvenih događaja i manifestacija, te Vam ovom prilikom prikazujemo veliki dio bogate riznice.