Crkva svete Tereze Avilske

Adresa: Trg žrtava fašizma 19.

Arhitekt: Franc Kaufman

Nedaleko od Gradske kuće, na jednom od najvažnijih trgova grada koji je nekada nosio isti naziv kao i crkva – Trg svete Tereze, izdiže se rimokatolička Crkva sv. Tereze Avilske.Svojim položajem, prostornim rješenjem i monumentalnošću, ona je dominantan objekt, ne samo na trgu na kojem je locirana nego i na širem području grada. Toranj crkve, zajedno s tornjevima gradske kuće, Fanjevačke i Pravoslavne crkve, izdizao se (i još se izdiže) iznad krovova grada i činio je prepoznatljivu siluetu Subotice.

Crkva svete Tereze Avilske1Izgrađena je na uzvišenju, na zapadnom obodu udoline kojom se voda slijevala sa sjevernih dijelova grada, ka nižim jugoistočnim, prema jezeru Palić. Uz nju su izgrađene kuće imućnijih subotičkih građana. U okruženju ovih prizemnih građevina, njena veličina još više dolazi do izražaja. Do danas, okruženje i ambijent oko crkve nije bitno izmijenjen u odnosu na kraj 19. stoljeća. U konstruktivnim i dekorativnim elementima kulture, u oblicima svodova i u plastičnoj obradi fasada i interijera, objekt nosi karakteristična svojstva baroknog stilskog pravca. Crkva je orijentirana u smjeru istok – zapad. Pročelje s dva visoka dvospratna tornja koja mu daju monumentalnost, okrenuto je ka trgu na istoku. Zidno platno između njih, s raskošno obrađenim glavnim portalom, završeno je timpanon na kojem je skulptura Bogorodice. Vertikalnost građevine naglašena je višestruko profiliranim pilastrima. Duž rubova zvonika su duplirani pilastri, u prizemlju jednostavni, a na prvom katu imaju jonske kapitele ispod kojih se spušta girlanda; na drugom su pilastri sa korintskim kapitelima. U poljima između njih su izduženi prozori s karakterističnom, ali ne i prebogatom baroknom plastikom. Pročelje je horizontalno raščlanjeno na tri cjeline. Iznad ulaznog portala, po vertikali su raspoređena dva lučno zasvedena otvora, dok su na zvonicima u prizemnom pojasu pravokutni, a iznad njih dva polukružno zasvedena prozora.

Ostali dio građevine je manje impoznantan. Duž zidnog platna ritmično su raspoređeni jednostavno profilirani pilastri, sa velikim lučno zasvedene prozorima u poljima između njih.Fasada je 1912. godine obnovljena. Tada je fasadno platno dobilo omotač od plemenitog žbuke (teranove), koji je i danas poslije 90 godina još uvijek u dobrom stanju. Dvoslivnim krov broda je prekriven biber crijepom, a tornjevi bakrenim limom. Unutrašnjost jednobrodne crkve ostavlja isti dojam monumentalnosti kao i pročelje zdanja.

Oltarski dio je izdignut, a ispod njega se nalazi kripta. Bočno su polukružna sakristija i kapelica. Oltarska apsida, uža od naosa, nadovezuje se na centralni proctor koji je udvojenim pilastrima i lucima podijeljen na četiri traveja. Naos je presveden poluobličnim svodovima koji su poduhvaćeni lukovima što se oslanjaju na pilaster izgrađene na podužnim stranama broda. U istočnom dijelu hrama, iznad ulaza nalazi se hor, talasoidne linije u osnovi i oslonjen na dva masivna stupa. Najraniji projekt crkve koji nam je dostupan, datira iz 1789. godine. Jasno ukazuje da je crkva do danas zadržala izvorni oblik, osnove, mase i proporcije. Jedino naknadno dograđene polukružne bočne apside i dekorativnije obrađene bočne fasade, odstupaju od izvornog izgleda.

Dimenzije katedrale su duljina 61, širina 26, visina lađe 18, a zvonika 64 metra. Katedrala se ponosi vrijednim oltarne slikama. Sve su slike djelo Peštanskoga slikara Josefa Schoeffta, osim slike svete obitelji koju je slikao münchenski slikar Kasper Schleibner i svetoga križa koja je djelo Emmanuela Walcha iz Innsbrucka. Oni su oslikali i svodove katedrale. Zidne dekoracije su djelo zagrebačkog Majstora Johannesa Clausen.

Okruženje

U parku oko objekta se od 1966. godine nalazi Sveto trojtvo, koje je izvorno bilo postavljeno 1815. godine na najvećem gradskom trgu i staroj pijaci. Pred ulazom je raspeće (križ) iz 1802. godine. Ispred apside je skulptura sv. Florijana iz 1926. godine koja se prethodno nalazila na današnjem Trgu cara Jovana Nenada.

   

Natrag na Arhitekturu