Gradska Najamna Palača

Adresa: Branislava Nušića 2

Arhitekta: Pal Vadas

Monumentalna, atrijumski formirana palača, sa kružno oblikovanim kutom, koji izrasta u toranj, izlazi na trg, a ipak čini nezamjenjiv motiv ovog središnjeg gradskog prostora. Njezina izgradnja predstavlja pobjedu funkcionalne bezornamentalne secesije nad dekorativnom fazom. Bogatstvo prostornih formi kod ove elegantne, gotovo moderne fasade ostvareno je igrom erkera, ritmom otvora i razigranih krovišta. Strogi, jednostavni geometrijski oblici, oplemenjeni su nenametljivim detaljima medaljona mozaika stiliziranih ptica sa donje strane erkera, maskama od kovanog željeza, i snažnim skulpturama na zlatnoj  podlozi niša na tornju. Prožimanje uticaja kasne bečke secesije, uticaji Jozefa Hofmana, Ota Vagnera, Gustava Klimta i mađarskih arhitekata secesija „Mladih“ te velikodušna uporaba stakla  u okviru mansardnog krova, prvi put se tada javlja u Subotici.    

Gradska Najamna Palaca4   

Natrag na Arhitekturu