Rajhl obiteljska palača

Adresa: Park Ferenca Rajhla 5

Arhitekt: Rajhl Ferenc

Palača Rajhl u Subotici podignuta 1904 . godine kao obiteljska palača arhitekte Ferenca Rajhla , za stanovanje i projektni biro. Građevina ima status spomenika kulture u kategoriji kulturna dobra od velikog značaja.

Palača kao jedno od najmarkatnijih ostvarenja mađarske secesije predstavlja životno remek djelo arhitekta Rajhla. Pročeljem dominira središnji dio s ulaznim reprezentativnim portalom, po zamisli autora, a po obodu uokvirenom Žolnai keramikom i kovanim željezom. Sa svake strane lože postavljeni su drveni erkeri, s dekorativnim staklima murano mozaika. Raznovrsnost i bogastvo materijala koja se koristila na fasadama prenijela se i na interijer. Za svaku prostoriju posebno su projektirani stropni gipsani ba-reljefi i reljefni frizovi u gornjoj partiji zidova.

Rajhlova porodi_na palata1Na katu su se, pored velike blagovaonice, koja je služila i kao balska dvorana, nalazili muški salon za pušenje i biljar sala, a odmah do njih glazbeni salon. Iza muškog salona bili su smješteni ženski salon i spavaća soba, koja je bila povezana s kupaonicom, garderobom i dječjom sobom. Ova palača je još imala i prostoriju za obiteljski doručak, koja je bila povezana s kuhinjom u prizemlju. Fasada dvorišnog dijela je stilski izvedena u skladu sa začelja palače Rajhl, mada ih je ipak diskretno dijelila ograda od kovanog željeza kao i terasa s držačima za cvijeće, a sa ulice je Park Rajhl palate bio skriven visokom ogradom sa malom drvenom i velikom školskom kapijom.Od 1970 . godine se u Palači Rajhl nalazi Suvremena Galerija Subotica.

Raskošna obiteljska palača svojim proporcijama, skladom razigranih formi, umjetnički oblikovanom dekoracijom, harmonijom oblika, materijala i kolorita, gotovo slikarskim efektom zaustavlja dah i zasjenjuje sve ostale slične građevine u gradu. Mada nije najveća po dimenzijama, alije najveća, neprevaziđena po vrijednosti, inspiracija i uzor svakom narednom dijelu. Vješto je locirana naspram ulaza u željezničku stanicu, koja je u vrijeme izgradnje palače bila ključni objekt u gradu i veza sa svijetom, u osnovi puta koji od stanice void prema gradskom jezgru, a oslobođena, otvorena prema parku, koji odnedavno nosi ime Ferenca Rajhla, ovog velikana mađarske nacionalne varijante secesije.

Srce građevine čini lučno oblikovana središnja niša opervažen motivima iz Kalotesega pretočenim u Žolnai keramiku, u donjem pojasu naglašena valovitom linijom ograde od keramike i metalnom kapijom s velikim motivom srca, koje dobrodošlicom dočekuje svakog posjetitelja. Bogata je detaljima, koji svaki za sebe čini zaseban dragulj, au sazvučju sa ostalima daje umjetničko djelo. Splet erkera, dvije terase s ogradama spletenim od kovanog željeza u tanane biljne forme, dva moćna Žolnai stupa i mozaik od murano stakla uvučeni u drugom planu niše, bogatstvom formi još više ističu ovaj moćni centralni motiv građevine. Niša uzavrela od različitih oblika, kolorita i materijala, naglašena je bočno s dva drvena erkera izrasla iz ravnog fasadnog platna, a iznad njih s dva tornja obložena Žolnai keramikom. Iznad portal, zatalasana linija atike kulminira u osnovi s grbom obitelji, gotovo obgrlivši dva prozorčića i mozaik floralnih prepleta od murano stakla koji kao das u preslikani s narodnog veza.

Završni pojas građevine predstavlja spektar proizvoda Žolnai tvornice u veselim bojama. Zatalasana atika palače čitavom dužinom obrubljena i naglašena Žolnai keramikom, stapa se s dva tornja i uključuje u veselu geometrijsku igru plavih i bijelih Žolnai crijepova. Naglašeni osovinski motiv ove simetrične fasade kao da ukazuje na središnju organizaciju soba sa reprezentativnim stubištem u jezgri oko kojeg se funkcionalno formiraju moderne i fleksibilno komponirane prostorije doma i ateljena arhitekti. Dvorišna fasada razigranih formi naglašenog stubišnog kubusa i staklenika, ali skromna u dekoraciji odiše posebnošću. Dok je ulična fasada oličenje dekorativne secesije, dvorišna je predstavnik funkcionalne bezornamentale faze.

Najmna palača Ferenca Rajhla, mada skromnija po veličini i materijalizaciji, izgrađena je istodobno s njegovom obiteljskom palačom i sa njom čini skladnu cjelinu. Mala, skladno komponirana palača, zatalasanom atikom, krovištem s Žolnai crjepovima složenim u identičnu geometrijsku šaru, oblikom i veličinom otvora nadovezuje se na stambenu palače.Asimetrična je s naglašenim rubnim rizalitom koji završava tornjem iza atike i zatalasane širokim završnim vijencem cvjetnog prepleta. Mada izvedena skromnijim sredstvima od gipsa i žbuke bez Žolnai keramike, to ne umanjuje njenu ljepotu. Prepoznatljivi motive izloga, prozora i stupova, mozaici i Žolnai keramika svojstveni Rajhl kasnije se razvijaju, stilizuje i transformiraju na objektima izgrađenim u Segedinu.

    

Natrag na Arhitekturu