Dani hrvatske kulture

Udruga građana Urbani Šokci organizira 20. studenoga manifestaciju Dani hrvatske kulture u Somboru. Bit će priređena izložba fotografija Kitenje i povezivanje marama monoštorskih Šokica i predstavljen Zbornika radova O Šokcima je rič 2 s Međunarodnoga okrugloga stola 2019. godine. Početak je u 16 sati i 30 minuta u Mađarskoj građanskoj kasini.