Demokratski savez Hrvata u Vojvodini najoštrije osuđuje svako nasilje

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini najoštrije osuđuje svako nasilje u društvu. Osobito smo osjetljivi kada se nasilje vrši spram onih koji štite žrtve. Osuđujemo najoštrije napad članova i simpatizera Srpske radikalne stranke na Natašu Kandić i aktiviste Fonda za humanitarno pravo u beogradskoj općini Stari grad koji su u srijedu, 5. ožujka, došli na predstavljanje trotomne Šešeljeve knjige o negiranju genocida u Srebrenici s namjerom da prisutnima podijele Dosije FHP-a »Zločini nad Hrvatima u Vojvodini«. Nataša Kandić i Fond za humanitarno pravo puno su učinili da zločini nad Hrvatima u Vojvodini budu poznati javnosti u Srbiji. Srbija ne smije dopustiti da takve osobe budu objekti šikaniranja, jer se na taj način relativiziraju i banaliziraju zločini. Napominjemo kako ovo nasilje dolazi od onih koji su spomenute zločine i činili. Bojimo se da i ovaj incident uvećava strahove kod Hrvata u Vojvodini, napose u Srijemu, što može ostaviti pogubne posljedice na izbore koji su pred nama. Očekujemo da pravna država i mjerodavne institucije primjereno reagiraju!
Tomislav Žigmanov, predsjednik DSHV-a