Drugo osposobljavanje u okviru Erazmus+ projekta Otvorene ruke

U okviru Erazmus+ projekta Otvorene ruke – s tradicijom u moderno,u Preboldu, u Sloveniji od 25. do 28. studenoga organizirano je drugo osposobljavanje aktivnosti učenja i podučavanja pod naslovom »Aktivirajmo s(v)e«. Predstavnici – nastavnici organizacija i umjetničkih sekcija predstavili su rad svojih organizacija i razmijenili dobre prakse djelovanja na području umjetničkog stvaralaštva i digitalnih sadržaja. Spoj tradicije i modernog bila je opet glavna tema, a program je sadržavao više radionica.
Radionice su vodili predstavnici partnerskih organizacija: Tomi Prosnik (osnove digitalne komunikacije i IKT alata sadašnjosti), Maja Milas (projektni menadžment), Miha Erič (linorez i grafička umjetnost), Izar Lunaček (ilustracije i moderne tehnologije), Andreja Vivoda (koncepti dobrog stvaralaštva), Zorana Unković (kvalitetni pristupi modernom stvaranju), Damir Hauptman (nove tehnologije i kombinirani online sadržaji) te Ladislav Suknović (tradicionalna umjetnost i očuvanje kulturne baštine).
Projekt Erazmus + Otvorene ruke – S tradicijom u moderno započeo je u travnju 2021. i traje do travnja 2023. godine. Partnerske organizacije u projektu su: Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame Tavankut (Srbija), Likovni centar Vivoda, Zagreb (Hrvatska), a nositelji projekta i domaćini su Zavod Burja Rimske Toplice (Slovenija).