„Glas ravnice“ može se čitati na web stranici ZKVH-a

U prosincu 2021. godine završeno je skeniranje i objavljivanje „Glasa ravnice” – glasila Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini iz Subotice, prvog svjetovnog lista na hrvatskom jeziku u Vojvodini nakon 1956. godine, na internetskoj stranici Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Ovo iznimno važno glasilo dostupno je javnosti na mrežnim stranicama http://zkvh.org.rs/index.php/digitalizacija, te se može slobodno koristiti. I ovaj naslov digitaliziran je u okviru projekta „Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe Hrvata u Vojvodini i izgradnja digitalne zbirke“. Objavljeno je 153 brojeva i 3 izvanredna broja posvećena izborima. Projekt digitalizacije odvija uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
„Glas ravnice”, glasilo Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini počeo je izlaziti u kolovozu 1990., ubrzo nakon osnutka DSHV-a, koji je pretežito i bio njegov nakladnik. Tijekom postojanja mijenjala se uređivačka politika: u početku je bio informativno glasilo otvorenoga uređivačkoga koncepta, od sredine 1994. najveći je dio sadržaja bio posvećen praćenju aktivnosti DSHV-a na cijelom teritoriju Vojvodine, od 2007. ponovno je otvoreno glasilo, kojem su u fokusu praćenje stranačkih aktivnosti te provođenje proklamiranih manjinskih prava.