Interliber

Hrvatsko nacionalno vijeće organiziralo je i ove godine jednodnevnu ekskurziju na sajam Interliber u Zagrebu. Na ekskurziju su u subotu, 16. studenoga, išli srednjoškolci koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku (njih pedesetak), pojedini profesori koji rade u hrvatskim odjelima kao i suradnici HNV-a. Prije Sajma, po dolasku u Zagreb učenici su s profesorom geografije Stipanom Stantićem obišli kulturno-povijesne znamenitosti toga grada. Zahvaljujući potpori Grada Zagreba imali su i organiziran ručak na Bundeku.