JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za 2020. godinu

Poziv se upućuje za dodjelu sljedećih priznanja:
– priznanje „Ban Josip Jelačić“ za društveni rad u hrvatskoj zajednici;
– priznanje „Dr. Josip Andrić“ za doprinos hrvatskoj kulturi;
– priznanje „Pajo Kujundžić“ za doprinos obrazovanju na hrvatskom jeziku.

Uz obrazloženi prijedlog za dodjelu priznanja na hrvatskome jeziku u pisanom obliku, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz prijedloga, te kratak životopis predloženoga kandidata. Podnositelji prijedloga mogu biti sve pravne i fizičke osobe. Prijedlozi se dostavljaju putem preporučene poštanske pošiljke ili osobno u zatvorenoj kuverti na adresu: Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, Preradovićeva br. 13, 24000 Subotica, s naznakom „Za javni poziv za dodjelu priznanja”. Rok za dostavljanje prijedloga je najkasnije do 30. listopada 2020. godine. Podnesene prijedloge razmotrit će povjerenstvo Vijeća i svoje prijedloge za dodjelu priznanja dostaviti Vijeću koje donosi odluku o priznanjima.
Imena dobitnika priznanja biti će objavljena u listu „Hrvatska riječ“, na internetskim stranicama Vijeća i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, te drugim sredstvima javnoga priopćavanja.
Priznanja će biti svečano uručena 15. prosinca 2020. godine na obilježavanju praznika hrvatske zajednice u Republici Srbiji.