Konstituirani odbori HNV-a za službenu uporabu jezika i pisma, informiranje, kulturu i obrazovanje

U sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Subotici održane su konstituirajuće sjednice Odbora za službenu uporabu jezika i pisma, Odbora za informiranje, Odbora za kulturu i Odbora za obrazovanje.

Predsjednica Odbora za službenu uporabu jezika i pisma Ljubica Vuković Dulić sazvala je sjednicu za 23. svibnja, na kojoj je za podredsjednicu izabrana Ivana Petrekanić Sič. Sjednici su prisustvovali i članovi Goran Kaurić, Igor Probojčević i Slaven Dulić, a nisu prisustvovali Branimir Kuntić i Mirjana Crnković. Članovi odbora su usvojili Poslovnik o radu Odbora, a nakon toga je predsjedavajuća predstavila Pravilnik o naknadama za rad u tijelima HNV-a i Godišnji plan rada Odbora. Članovi Odbora su razmatrali i Strategiju službene uporabe hrvatskog jezika i pisma i moguće modele njene realizacije.

Sjedinici Odbora za informiranje, održanoj 24. svibnja, koju je sazvao predsjednik Ninoslav Radak prisustvovali su Katarina Piuković, Suzana Darabašić, Gorana Koporan, Ivan Ušumović i Filip Čeliković. Za dopredsjednika Odbora izabran je Filip Čeliković, nakon čega je usvojen Poslovnik o radu Odbora. Radak je predstavio Pravilnik o naknadama za rad u tijelima HNV-a i Godišnji plan rada ovoga Odbora. Članovi Odbora su se upoznali sa Strategijom informiranja na hrvatskom jeziku u Srbiji i razmijenili mišljenja o vidljivosti hrvatske zajednice i informiranju na hrvatskom jeziku na lokalnim medijima.

Prva sjednica Odbora za kulturu održana je 26. svibnja. Uz predsjednika Odbora Denisa Lipozenčića sjednici su prisustvovali članovi Klara Dulić Ševčić, Renata Kuruc, Ružica Kozma, Silvija Miković, Gordana Jerković i Dajana Šimić. Za dopredsjednicu Odbora je izabrana Dajana Šimić, nakon čega je usvojen Poslovnik o radu Odbora. Lipozenčić je predstavio Pravilnik o naknadama za rad u tijelima HNV-a, i Godišnji plan rada ovoga Odbora. Članovi Odbora su razmijenili mišljenja o strategiji razvoja kulture, donijeli odluku o kandidatima za Ljetnu školu folklora te podržali prijedlog naziva objekta u kojem će ubuduće biti smještene tri hrvatske nacionalno-manjinske institucije – Hrvatsko nacionalno vijeće, NIU Hrvatska riječ i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.

U sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji održana je 31. svibnja konstituirajuća i Prva sjednica Odbora za obrazovanje HNV-a. Uz predsjednicu Odbora Natašu Stipančević, članovi Odbora su Tamara Kokai, Anita Đipanov Marjanović, Sara Žurovski, Željka Vukov, vlč. Danijel Katačić, a za dopredsjednicu Odbora izabrana je glasovanjem članova Nevenka Tumbas.

Projekt: Cronline news

Pokrovitelj: Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama