Manifestacija “Stazama alasa i bećara” u Monoštoru

KUDH “BODROG” Bački Monoštor organizira manifestaciju “STAZAMA ALASA I BEĆARA” koja će se održati 07.11.2020. god. u Bačkom Monoštoru. Manifestacija je posvećena očuvanju tradicijskog načina kuhanja ribljeg paprikaša (fiša) te tradicionalnom načina života vezanog za vodu i šumu (prirodu) a koji se danas ogleda u očuvanju prirode. Učesnici će ovaj puta imati priliku da HODAJUĆI prođu najkraćim putem kroz šumu uz vodu kanala “Dunav Tisa Dunav”, vodu “Bašta” te Dunava ,sve na teritoriji “Šmaguca”, gdje će na kraju imati priliku vidjeti demonstraciju kuhanja ribljeg paprikaša (fiša) te ga i kušati. Napominjemo da se radi o teritoriji rezervata prirode “Gornje podunavlje”. Manifestacija počinje okpljanjem izmedju 9,30 i 10,00 sati i polaskom u 10,00 sati. Manifestacija se organizuje sukladno propisima zaštite od COVID-19. Učesnici se mole da ponesu prigodnu obuću i odjeću jer će se raditi o hodanju koje će trajati oko 1 sat i 30 min. u jednom pravcu sa mogućim blatnim djelovima. Sve dodatne informacije možete dobiti preko gore spomenute e-mail adrese i telefona.