Medjunarodni dan ljudskih prava – 10. prosinca

Međunarodni dan ljudskih prava, obilježava se u cijelom svijetu od 10. prosinca 1950. godine, na dan kada je dvije godine ranije potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, čime je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svim ljudima na „život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika“. Ovim dokumentom naglašena je univerzalnost ljudskih prava, odnosno da ona ne ovise o nacionalnoj, ideološkoj, socijalnoj i kulturnoj pripadnosti.
Nažalost, i ove se godine 10. prosinca obilježava u sjeni pandemije zarazne bolesti COVID-19, čije se širenje, posljedice i napori država da je suzbiju, izravno odražavaju na ostvarivanje i uživanje brojnih ljudskih prava i sloboda. Cijeli svijet ujedinio se u borbi protiv ove pandemije, te se čini kako smo svi više nego ikada, povezani istom brigom, ali i borbom za suzbijanje ove zarazne bolesti. U proteklom razdoblju pokazalo se kako koronavirus ne predstavlja samo globalnu zdravstvenu krizu, već ima dalekosežan utjecaj na društvene i ekonomske tokove, proizvodeći višestruke posljedice po život ljudi. Pravo na zdravlje treba smatrati temeljnim ljudskim pravom bez kojeg se ne može ostvariti većina drugih prava.

Globalna pandemija, koja nastavlja dominirati našim životima, posebno pogađa one koji su i prije bili diskriminirani i marginalizirani. Vlade zemalja diljem svijeta, poduzele su mjere bez presedana kako bi se nosile sa izazovima koje je donijela pandemija i ograničile opasnost po život i zdravlje građana. Širenje virusa nažalost odnosi mnoge živote i sredstva za život obitelji.
Čini se da je izolacija oživjela neke od tradicionalnih dimenzija privatne sfere – naši domovi su više zatvoreni, a naše svakodnevno (i privatno i profesionalno) funkcioniranje uvelike je prešlo u obiteljske okvire.
Pandemija COVID-19 očito je otvorila nova pravna pitanja i nove izazove u uspostavi ravnoteže među brojnim ljudskim pravima, koje treba usuglasiti s mjere za suzbijanje pandemije. To će utjecati na razvitak dugoročnijih normi ljudskih prava u području javnog zdravlja i uvjetovati djelotvornost ljudskih prava u izvanrednim situacijama u doglednoj budućnosti. Očekuje nas daljnja borba u uspostavi ravnoteže između očuvanja već dostignute razine ljudskih prava i mogućnosti ograničenja u cilju povratka životu kakav je bio prije pandemije.

Lokalni ombudsman Grada Subotice
Erika Tot Salai