Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Hrvatske

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske objavilo je rezultate Javnog poziva za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu. Na Javnom pozivu izdvojeno je blizu 544.000 (543,7 tisuća) eura za ukupno 25 projekata. Sredstva su dobile udruge, župe i ostale crkvene organizacije, medijske kuće, obrazovne institucije, županije i općine.

Povjerenstvo za odabir projekata vodilo je računa o utjecaju projekata na razvoj prekogranične suradnje, utjecaju projekta na ciljane skupine i relevantnost u skladu s područjima financiranja, utjecaju projekta na zadovoljavanje općih i javnih potreba zajednice Hrvata u Srbiji te njihovoj povezanosti s prekograničnim područjem u Republici Hrvatskoj te broju i kvaliteti zajedničkih aktivnosti unutar prijavljenog projektnog prijedloga.

Sredstva su uvećana odnosu na prošlogodišnji Javni poziv kada je za projekte izdvojeno oko 400.000 eura.

Odluka o odabranim projektima dostupna je na internetskoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/2023//Odluka%20o%20odabiru%20projekata%20u%20okviru%20Programa%20prekograni%C4%8Dne%20suradnje%20izme%C4%91u%20RH%20i%20RS%202023.pdf

Projekat podržalo Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice