Naredba Gradskog stožera za izvanredne situacije

Gradski stožer za izvanredne situacije Grada Subotice je na 16. izvanrednoj sjednici održanoj danas donio naredbu u cilju sprječavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, kojom se građanima nalaže obvezno nošenje zaštitnih maski i održavanje rastojanja između dviju osoba koje ne borave u istom kućanstvu od najmanje jedan i pol metar, odnosno na svaka četiri kvadratna metra moguća je nazočnost jedne osobe u vrijeme boravka na javnim mjestima u zatvorenom prostoru. U naredbi koju je potpisao zapovjednik Stožera za izvanredne situacije, gradonačelnik Stevan Bakić, navodi se kako je nošenje zaštitnih maski obvezno i na javnim mjestima na otvorenom prostoru, ukoliko ne postoji mogućnost održavanja rastojanja između dviju osoba od najmanje jednog i pol metra (ispred trgovina, ljekarni, na autobusnim i drugim stajalištima i sl.).
U javnom cestovnom i željezničkom prijevozu putnika obvezno je nošenje zaštitnih maski.

Prema Uredbi Vlade Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ br.138/2020 godine), u razdoblju počevši od 17. studenog 2020. godine zaključno s 1. prosinca 2020. godine, radno vrijeme ugostiteljskih objekata, trgovina, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, kazališta i kina, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, osim radnog vremena ljekarni, benzinskih crpki u obavljanju djelatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21.00 sati do 05.00 sati narednoga dana.

Pravne osobe i poduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja djelatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvaća prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, dužni su, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primijeniti sve preventivne mjere od utjecaja na sigurnost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a u prvom redu one koje se odnose na sprječavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organiziranje procesa rada koji osigurava ograničen broj osoba u prostoru, održavanje fizičke distance, odnosno udaljenost između dviju osoba od najmanje dva metra, pružanje usluga uz primjenu staklene, plastične ili slične pregrade, obveznu dezinfekciju prostorija i podova, namještaja, strojeva, alata i uređaja za rad nakon pružene usluge svakom korisniku ponaosob, obveznu uporabu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga), i da u tom smislu donesu poseban plan primjene mjera, koji je sastavni dio akta o procjeni rizika koji se donosi sukladno zakonu i propisima iz područja sigurnosti i zdravlja na radu.

Pravne osobe i poduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo dužni su osigurati da u objekte u kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno u objekte u kojima se prodaje roba ili pružaju usluge u trgovinskim centrima ili slične objekte u kojima se obavlja djelatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvaća prodaju robe i obavljanje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, ne ulaze, odnosno da u njima ne borave osobe koja ne nose osobne zaštitne maske.

Pravne osobe i poduzetnici iz stavka 1. ovog članka dužni su na vidno mjesto postaviti obavijest da nije dozvoljen ulaz, odnosno boravak osoba bez osobnih zaštitnih maski.

Pravne osobe i poduzetnici iz stavak 1. ovog članka dužne su odrediti osobu koje je odgovorna za poštovanje mjera nošenja osobne zaštitne maske (korona redar), osim onih pravnih osoba i poduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.

Prigodom održavanja javnih kulturno-umjetničkih događaja u zatvorenom prostoru dozvoljena je istodobna nazočnost najviše 100 posjetitelja i to tako da svako drugo mjesto za sjedenje bude slobodno i uz obvezno nošenje zaštitnih maski posjetitelja, kao i zaposlenih koji sudjeluju u organizaciji događaja.

Kada se javni kulturno-umjetnički događaj održava na otvorenom prostoru, dozvoljena je istodobna nazočnost najviše 100 posjetitelja tako da se između posjetitelja održava razmak od najmanje jedan i pol metar, uz obvezno nošenje zaštitnih maski posjetitelja, kao i zaposlenih koji sudjeluju u organiziranju događaja.

Nadzor nad primjenama mjera ove naredbe vršit će Gradska uprava Grada Subotice putem tajništva za inspekcijsko-nadzorne poslove i nadležno Republičko inspekcijsko tijelo.

Ova naredba stupa na snagu 17.11.2020.god. Naredba je donesena temeljem članka 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju izvanrednim situacijama (Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 87/18), a u svezi s Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 37/20).