Natječaj za sufinanciranje hrvatskih udruga u Republici Srbiji u 2020./21. godini

Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, uz potporu Osječko-baranjske županije i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, raspisuje natječaj za sufinanciranje sljedećih programa, projekata i aktivnosti:
1. sufinanciranje redovite djelatnosti i institucionalnih troškova potrebnih za funkcioniranje udruga;
2. zaštita, očuvanje i predstavljanje kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji;
3. afirmacija suvremenog kulturnog stvaralaštva Hrvata u Republici Srbiji;
4. poboljšanje medijske vidljivosti;
5. podrška edukacijskim programima;

Ciljevi natječaja
• osnaživanje hrvatskih udruga, obogaćivanje kulturne ponude i poboljšanje medijske vidljivosti;
• očuvanje i promicanje kulturne baštine i suvremenog kulturnog stvaralaštva Hrvata u Republici Srbiji
• potpora obrazovnim i edukacijskim programima

Proračun
Ukupni iznos sredstava natječaja je 3.000.000,00 dinara.

Vrijeme realizacije
Sredstva odobrena po ovom natječaju trebaju biti utrošena i program odnosno aktivnost realizirana zaključno s 31. kolovozom 2021. godine.

Opći uvjeti
• pravo sudjelovanja imaju registrirane hrvatske udruge koje djeluju u Republici Srbiji;
• svaka se natječajna prijava odnosi samo na jedan od pet pobrojanih programa ili aktivnosti;
• svaka udruga ima pravo aplicirati s najviše dvije natječajne prijave;
• prijave se podnose isključivo na obrascima HNV-a koji su dostupni na adresi www.hnv.org.rs dvojako:
o na adresu: Hrvatsko nacionalno vijeće, Preradovićeva 13, 24000 Subotica, s naznakom: „Za natječaj“, poštom ili osobno
o elektronskim putem na e-mail adresu Ureda HNV-a ured@hnv.org.rs
• rok prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u tjedniku „Hrvatska riječ“ tj. do 21.11.2020.
• nepravovremene, nepotpune i nepravilno popunjene prijave neće se razmatrati
• natječajna dokumentacija se ne vraća podnositeljima.

Posebni uvjeti
Udruge, kojima budu odobrena sredstva po ovom natječaju, u obvezi su:
1. naznačiti da je u realiziranju programa odnosno aktivnosti sudjelovalo Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, Osječko-baranjska županija i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata,
2. prilikom realizacije svih programa, projekata i aktivnosti, istaknuti obilježja hrvatske zajednice u Republici Srbiji,
3. u razdoblju 1. – 15. rujna 2021. godine, dostaviti izvješća koja sadrže:
a. Tablica 3. Financijsko izvješće – Natječaj HNV-a za hrvatske udruge 2020.-21.xls koja sadrži podatke o utrošku sredstava za realizaciju programa, projekata odnosno aktivnosti za koju je aplicirano
b. Tablica 4. Izvješće o svim realiziranim programima, projektima i aktivnostima 01.09.2020. – 31.08.2021. – Natječaj HNV-a za hrvatske udruge 2020.-21.xls koja sadrži popis svih realiziranih programa, projekata i aktivnosti udruge, u razdoblju od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine
Pomenuta izvješća dostavljaju se dvojako:
a. na adresu: Hrvatsko nacionalno vijeće, Preradovićeva 13, 24000 Subotica, s naznakom: „Za natječaj“
b. elektronskim putem na e-mail adresu Ureda HNV-a ured@hnv.org.rs
Hrvatsko nacionalno vijeće neće uzimati u razmatranje prijave podnositelja kojima su dodijeljena sredstva na temelju prijašnjih natječaja Hrvatskog nacionalnog vijeća, a nisu izmirili obveze preuzete po tim natječajima i nisu dostavili financijsko izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava.
Također, podnositelji koji ne dostave financijsko izvješće i koji se ne budu pridržavali ovih odredbi neće imati pravo sudjelovati na sljedećem natječaju HNV-a.

Kriteriji raspodjele sredstava
Raspodjela sredstava vršit će se sukladno sljedećim kriterijima:
1. kvaliteta i profesionalnost u radu udruge;
2. vrijednosni, umjetnički, estetski kriteriji i kvaliteta programa odnosno aktivnosti za koju se aplicira
3. regionalna zastupljenost;
4. doprinos ostvarivanju razvojnih projekata u hrvatskoj zajednici.