Nova knjiga: Milovan Miković, Motrišta, rasprave, ogledi

U nakladi Matice hrvatske Subotica, nedavno je izišla knjiga Motrišta, rasprave, ogledi subotičkog književnika i urednika Milovana Mikovića. U knjizi je dvadesetak tekstova, eseja/studija o hrvatskoj književnosti u Vojvodini, napose Bačkoj, kao i o kulturnim i društveno-povijesnim okolnostima koje su ovu i ovakvu književnost iznjedrile. Tekstovi su objavljivani već ranije tijekom dva nepuna desetljeća.
Recenzenti knjige su Klara Dulić Ševčić i dr. sc. Slaven Bačić.
»Riječ je o sadržajnim i eruditskim raspravama o književnim i neknjiževnim fenomenima koji su određivali i usmjeravali tijek hrvatske književnosti u Vojvodini … Eseji i ogledi sadržani u ovoj publikaciji nose sobom i izrazitu crtu osobnih opservacija na birane teme. Ne umanjujući time književno-povijesni i književno-kritički doprionos ovoga djela, ovo djelo u velikoj mjeri ističe osobne stavove autora, te će se posmatrati onaj dio koji uzimajući za predmet proučavanja književnu i drugu građu nastoji o istoj pisati oštrim književno-kritičarskim perom, pravilno odmjeravajući književne i neknjiževne pojave, jedne naspram drugih. Pojedini dijelovi Motrišta doista su rasprave u svome izvornome značenju, te kao takve nisu vođene i pisane isključivo stručnom i znanstvenom odmjerenošću, iako ona jeste obilježje ovoga djela u cjelini«, zapisala je, među ostalim, Klara Dulić Ševčić.
»I ovoga puta se Miković još jednom pokazuje, prije svega, kao briljantni esejist i erudit koji vješto secira razne teme iz suvremene kulturne povijesti vojvođanskih Hrvata, napose književnosti. Dodajući svojemu zavidnom književničkom opusu najnoviju zbirku tekstova, nedvojebeno je još jednom pokazao da ga se s pravom uvrštava u krug najznačajnijih suvremenih hrvatskih intelektualaca u Vojvodini«, zapisao je dr. sc. Slaven Bačić.
Knjiga Motrišta, rasprave, ogledi objavljena je u ediciji Matičina svjedočanstva.