Otvorene prijave za Zimsku školu hrvatskog folklore

Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji obavještava sve hrvatske kulturne udruge u Republici Srbiji da su u tijeku prijave za Zimsku školu hrvatskog folklora koja će se održati od 3. do 12. siječnja 2022. godine u Koprivnici u organizaciji Hrvatske matice iseljenika te da svoje kandidate, ako ih imaju, mogu prijaviti HNV-u najkasnije do 26. studenog 2021. godine.
Popunjenu prijavnicu potrebno je poslati na sljedeću adresu elektroničke pošte: io@hnv.org.rs, a među prijavljenima biraju se dvoje sudionika koji imaju pravo na besplatan boravak na seminaru o čemu odluku donosi Odbor za kulturu HNV-a.
Zimska škola hrvatskog folklora 2022. godine obuhvaća plesove, pjesme, nošnju i glazbala alpskog područja, a polaznici mogu odabrati jedan od ponuđenih programa: ples, tambure (početna ili napredna skupina) ili tradicijska glazbala.