Pifat reizabran za predsjednika MO DSHV Novi Sad

NOVI SAD – Mjesna organizacija DSHV-a Novi Sad održala je svoju redovitu godišnju skupštinu, koja je bila i izborna. Za predsjednika MO-a reizabran je dosadašnji predsjednik Petar Pifat, dok je za novog dopredsjednika izabran Darko Vuković. Uz njih, za ostale članove Mjesnog odbora izabrani su: Mato Groznica, Damir Katić i Andrea Matin. Na skupštini su izabrani i kandidati za tijela DSHV-a koja će biti formirana nakon središnjih stranačkih izbora iduće godine. Usvojeno je i izvješće o radu MO-a u protekle četiri godine kao i plan rada za naredno razdoblje, što ih je podnio predsjednik Pifat.