Postavljanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću u Subotici

Podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću (1815. – 1888.) u Subotici vezano je za proslavu jubileja 200 godina njegova rođenja, što je obilježeno 2015. godine. To je zajednička inicijativa: Katoličkog društva „Ivan Antunović“, Hrvatskog nacionalnog vijeća i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Konačna realizacija postavljanja spomenika, ukoliko dopusti epidemiološka situacija, predviđena je za jesen 2020., a svečano otkrivanje za 15.10.2020., na spomendan sv. Terezije Avilske, zaštitnice Grada Subotice. Tijekom pripreme proslave 200. obljetnice rođenja Ivana Antunovića, inicijativu za podizanje spomenika, pokrenulo je Hrvatsko nacionalno vijeće. Komisija za podizanje i održavanje javnih spomenika na teritoriji grada Subotice je dana 22.09.2014., uvažavajući prijedlog Subotičke biskupije koje se temeljilo na mišljenju Katoličkog društva, za to odobrila prostor pokraj Katedrale-bazilike sv. Terezije Avilske. Na sjednici Vijeća održanoj 26.10.2015., Katoličko društvo „Ivan Antunović“, donijelo odluku o osnivanju Odbora za podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću, te je dogovorno preuzelo daljnju koordinaciju oko podizanja spomenika. Odbor je svoju prvu sjednicu održao 28.12.2015., članovi su predstavnici triju institucija, nositelja projekta, na čelu s msgr. Stjepan Beretić, predsjednikom Odbora. Odbor je do sada održao 14 sjednica. Odbor je uputio Poziv na dostavu idejnog rješenja, na koji su pristigli prijedlozi četvorice autora (Vid Vučak, profesor likovne kulture iz Zagreba; Bernard Pešorda, akademski kipar iz Zagreba; Ivan Duraković, diplomirani restaurator – konzervator, kipar iz Zagreba; Vjekoslav Filipović, magistar edukacije likovne kulture iz Osijeka). Nakon što je svoje mišljenje dala, za ovu prigodu osnovana, Komisija u sastavu: doc. dr. art. Goran Kujundžić, akad. slikar-grafičar, prof. Bela Duranci, povjesničar umjetnosti, + Tibor Szarapka, kipar, Odbor je na sjednici održanoj 17.10.2016., uvažavajući u potpunosti mišljenje Komisije, donio Odluku o izboru idejnog rješenja za spomenik biskupu Ivanu Antunoviću akademskog kipara Bernarda Pešorde. Poruka spomenika je na tragu preporoditeljske ideje, čiji je nositelj među Hrvatima u Bačkoj bio biskup Antunović, odnosno sam izgled očituje njegovu središnju životnu misiju, ponajprije kao svećenika, a potom preporoditelja bunjevačkih Hrvata. Spomenik je izliven u bronci, u prirodnoj veličini, a na postamentu stoji natpis Biskup Ivan Antunović, 1815.-1888. Urezano je također i njegovo životno geslo „Sve za vjeru, narodnost i riječ svoju“. Temeljem tehničkih uvjeta koje je izdao Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica, NORTH Engineering“ je izradio idejni projekt postavljanja spomenika, na koji je isti Međuopćinski zavod donio Rješenje o suglasnosti za projekat. Dana 21.12.2018., Gradonačelniku grada Subotice upućen je zahtjev da se donose odluka o postavljanju spomenika biskupu Ivanu Antunoviću. Gradsko vijeće Grada Subotice na svojoj 176. Sjednici, 17.03.2020., razmotrilo je nacrt i utvrdilo prijedlog Odluke, te uputilo Skupštini grada na donošenje konačne Odluke, koja je 28.05.2020., na svojoj 28. Sjednici donijela Odluku o postavljanju spomenika biskupu Ivanu Antunoviću.

Podizanje spomenika su pomogli:
Prvostolni kaptol zagrebački
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Hrvatska biskupska konferencija
Osječko-baranjska županija
Pojedinci osobnim donacijama.

Članovi Odbora za podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću:
msgr. Stjepan Beretić, predsjednik Odbora za podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću i član Vijeća Katoličkog društva „Ivan Antunović“, katedralni župnik Lazar Cvijin, predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća Tomislav Žigmanov, prof., ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata vlč. dr. Ivica Ivanković Radak, predsjednik Katoličkog društva „Ivan Antunović“.